Gjør Norges grønneste rigger enda grønnere

Dolphin Drilling spisser satsingen på miljø og digitalisering. Norges grønneste rigger skal bli enda grønnere.

REBRANDING: Konsernsjef Bjørnar Iversen i Dolphin Drilling jobber med å gjøre riggselskapet mer fremtidsrettet. Foto: Dolphin Drilling.
Oljeservice

– Vi jobber med en fullstendig rebranding for å skape et mer moderne og fremtidsrettet selskap, sier konsernsjef Bjørnar Iversen i Dolphin Drilling.

I fjor høst omtalte Finansavisen en oversikt utarbeidet av analyseselskapet Rystad Energy som viste at Dolphin Drilling ikke bare har de eldste, men også de grønneste halvt nedsenkbare boreriggene på norsk sokkel.

På en energikonferanse i regi av SpareBank 1 Markets i dag, onsdag, presenterer Iversen en strategi som skal gjøre riggene enda grønnere og mer effektive.

Installerer batteripakker

Flåten består av «Borgland Dolphin», «Bideford Dolphin» og «Blackford Dolphin», som alle opprinnelig er fra 70-tallet, men ble fullstendig ombygget i henholdsvis 1999, 2000 og 2007.

Etter milliardinvesteringer fremstår disse nå som fjerde- og femte-generasjonsrigger, med boredekk tilsvarende femte- og sjette-generasjonsrigger. De to førstnevnte ble rangert som nummer en og to av Rystad, og er de som i første omgang skal rustes opp.

Ettersom riggene ankres opp til havbunnen, er drivstofforbruket i utgangspunktet svært lavt sammenlignet med større og nyere rigger, som holdes på plass ved hjelp av dynamiske posisjoneringsystemer (DP).

For å få ned forbruket, og dermed utslippene, ytterligere skal det installeres batteripakker.

Batteriene aktiveres i periodene når boreoperasjonen er på sitt mest energiintensive.

– Ved bevisst styring av energiproduksjonen har vi muligheten til å redusere forbruket på disse riggene fra 15 til under 10 kubikkmeter drivstoff pr. døgn, noe som tilsvarer cirka 10 tonn i døgnet, sier Iversen.

DP-rigger bruker til sammenligning fra rundt 35 til over 100 kubikkmeter drivstoff pr. døgn.

Selskapet har allerede fått tilsagn om støtte fra NOx-fondet til å installere batteripakker på «Bideford», mens prosessen med å få støtte til installeringen på «Borgland» pågår.

– Vår plan er å implementere dette på nye kontrakter fra og med 2021.

ETTERSPURT: «Borgland Dolphin» skal bore en produksjonsbrønn for Shell på Knarr-feltet i Nordsjøen. Foto: TCH

Digitalisering

Digitalisering er det andre hovedpunktet på Dolphin Drillings agenda.

Riggselskapet har signert en rammeavtale med Røkke-selskapet MH Wirth for å installere det siste av teknologiske løsninger på sine RamRig-borepakker på «Borgland» og «Bideford».

– Vi ser på det samme med «Blackford» og vil sannsynligvis gjøre det etter hvert, sier Iversen.

NYKLASSET: «Blackford Dolphin» har gjennomgått sin femårs-klassing og er klar for nye oppdrag. Foto: Dolphin Drilling

I tillegg har selskapet jobbet i to år med DNV GL for å utarbeide andre digitale løsninger, som blant flere ting skal gi «live data» fra riggen og legge til rette for bedre dataflyt og samhandling med aktørene rundt driften.

Riggsjefen ønsker ikke å kommentere størrelsen på investeringen, men omtaler den som «marginal» sammenlignet med et nybygg som koster 5-600 millioner dollar før det er klart til å bore.

– Da vi refinansierte selskapet satte vi det opp med nok penger til å ta slike grep og vil gjøre det i forbindelse med mobilisering til nye kontrakter, sier Iversen.

Tiltakene skal kunne redusere CO2-utslippene med 50-80 prosent sammenlignet med en sjettegenerasjons DP-rigg på anker, og gjøre at selskapet kan nøye seg med et mye lavere ratenivå.

Tilbake i varmen

Mange hadde nok avskrevet Dolphin Drilling på grunn av den aldrende flåten og at oljeselskapenes preferanser ble vridd mot stadig større og nyere DP-rigger da konkursen i morselskapet Fred. Olsen Energy var et faktum i fjor.

Etter refinansieringen, med ny ledelse og eiere - samt økt fokus på miljø, bærekraft og kostnader - er imidlertid vinden i ferd med å snu for selskapet som nå er oppkapitalisert og gjeldfritt.

– Vi føler vi er på vei inn i varmen igjen. Med digitalisering, lavere kostnader og lavere utslipp, gir vi oljeselskapene noe som både er grønt, driftssikkert og konkurransedyktig i midwater-segmentet, sier Iversen.

Nå flytter selskapet Stavanger-kontoret til Eni Norges gamle lokaler i Vestre Svanholmen på Forus, til et område der blant andre Equinor, Neptune Energy og Vår Energy befinner seg.

– Der bygger vi opp vårt digitale operasjonssenter, og planlegger å flytte inn rett etter påske, sier Iversen, som selv deler tiden sin mellom Stavanger og Aberdeen.

– Mitt mål er å bygge opp Norges eldste boreselskap ut fra Stavanger og etablere et sterkt operativt boremiljø der.