Tror på kontrakt for nybygg i år

Riggselskapet Awilco Drilling er i flere anbudsprosesser for ett av sine nybygg. Konsernsjef Jens Berge tror på kontrakt i år.

FORNYER SEG: Awilco Drilling eier to rigger, men har to under bygging med levering i 2021 og 2022. Foto: Awilco Drilling

Awilco Drilling har to borerigger under bygging ved Keppel FELS i Singapore.

Den første av disse skal leveres i april neste år og markedsføres nå for fullt i Norge med tanke på kontrakt. Ifølge selskapets konsernsjef er det en positiv trend i markedet for denne typen avanserte rigger som kan bore i værharde områder.

– Vi er aktivt involvert i flere anbud, sier Jens Berge.

– Regner du med å signere kontrakt i år?

NÅR "KLIMAMÅL" I 2021: Norsk Olje og Gass har mål om å redusere bransjens klimagassutslipp med 40 prosent fra 2005 til 2030. Ifølge konsernsjef Jens Berge når Awilco Drilling målet allerede neste år. Foto: Privat

– Selvfølgelig tror vi på det.

For å sikre skikkelig finansiering for riggene håper han først og fremst å vinne kontrakter med en varighet på minst tre år. Det er imidlertid ikke mange slike kontrakter i Awilco Drillings segment nå.

– Men det kommer noen få, sier Berge.

Hvis ikke det lykkes, håper han å kunne signere en kontrakt på opp mot tre år, hvor det er mulighet til å forhandle varighet utover dette, eller en type riggdelingsmodell med flere kunder og hvor varigheten er lang.

DESIGNET FOR BORING I VÆRHARDE FARVANN: De nye halvt nedsenkbare boreriggene som Awilco Drilling nå har bestilt to stykker av på Keppel FELS-verftet i Singapore skal kunne drive lete- og produksjonsboring både på norsk sokkel og i Barentshavet. Illustrasjonsfoto: Moss Maritime

Skal hente penger

Awilco Drilling er i dag helt gjeldfri, men kan ikke regne med å være det når de to nybyggene på drøyt 450 millioner dollar hver (boreklare) er betalt ut fra verftet. Hvordan finansieringsstrukturen blir seende ut vil blant avhenge av kontrakten som riggene får, men målet er en gjeldsandel på 60 prosent.

Selskapet har nylig betalt 25 prosent, eller knappe 11 millioner dollar, for andre avdrag på det første nybygget. Resten av andre avdrag er utsatt til juni, og dette planlegges finansiert med egenkapital.

– Vi mener det kan bli lettere å hente penger da, sier Berge.

Han sikter mot å hente minimum 30 millioner dollar. I tillegg venter han å hente inn noe egenkapital mot slutten av året, før 80 prosent av riggen skal betales når den leveres fra verftet.

– Vi vil hente kapital når vi trenger det, og vi vil alltid gå for et minimum av det vi trenger, sier Awilco Drilling-sjefen.

Awilco Drilling

  • Riggselskap som eier de to halvt nedsenkbare boreriggene (semirigger) Wilphoenix og Wilhunter.
  • Wilphoenix går på kontrakt, mens Wilhunter har ligget i opplag i lengre tid.
  • Har bestilt bygging av to nye borerigger for værharde områder (harsh environment) ved Keppel FELS i Singapore. Prisen er rundt 455 millioner dollar pr. rigg - boreklare. Den første riggen er planlagt levert i april 2021 og den neste i mars 2022.
  • Har opsjon på bygging av ytterligere to slike rigger.
  • Selskapet er notert på Oslo Børs med en børsverdi på knappe 600 millioner kroner. Arne Wilhelmsen-familien er største aksjonær med 37 prosent gjennom familieselskapet AWilhelmsen.

Øyner mulighet for begge rigger

Ved inngangen til 2020 stod Awilco Drillings to borerigger uten kontrakt.

I løpet av februar har imidlertid riggselskapet sikret to kontrakter til den ene av disse, WilPhoenix.

Den seneste kontrakten ble annonsert mandag, der WilPhoenix har fått en intensjonsavtale på 45–70 dager med Serica Energy for boring av en brønn på britisk sokkel.

Det betyr at riggen er beskjeftiget en god del av 2020, noe som hjelper godt i påvente av det første nybygget.

– Vi har vært optimistiske til 2020 en stund. Dette er de to jobbene vi trengte for å komme inn i fjerde kvartal og kanskje inn mot 2021, sier Berge.

Han har til og med merket interesse også for WilHunter - utenfor norsk og britisk sokkel.

– Vi har faktisk sett noe interesse i det internasjonale markedet for begge riggene. Det kan være jobb for Hunter i fremtiden, sier Berge.

– Men fokuset nå er på nybyggene våre og å bygge ytterligere ordrebok for WilPhoenix.

Rammet av nedskrivning

Med bare én av to rigger i drift, hadde Awilco Drilling driftsinntekter på 8,3 millioner dollar i fjerde kvartal i fjor, ned fra 10,3 millioner i kvartalet før.

Selskapet fikk et underskudd på 27 millioner dollar i kvartalet, etter nedskrivninger på 23 millioner dollar. Nedskrivningene skyldtes at WilHunter fortsatt lå i opplag og at det ikke er umiddelbare utsikter til kontrakt for riggen.

Awilco Drilling

(Mill. USD)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter8,310,2
Driftsresultat-26,833,7
Resultat før skatt-26,8-23,2
Resultat etter skatt-27,0-24,2