Nedskriver goodwill

LA FREM TALL: Styreleder Kristian Siem i Subsea 7 har måttet ta en nedskrivning på 100 millioner dollar, tilsvarende 940 millioner kroner innen fornybar energi. Foto: Knut Magnus Rygh

Subsea 7 har gjort en nedskrivning av goodwill på 100 millioner dollar i fjerde kvartal 2019. Nedskrivningen knytter seg til svakhet i markedet for vindfundamenter.

Nedskrivningen medførte at Subsea 7 fikk et driftsresultat på minus 116,3 millioner dollar i fjerde kvartal 2019, ned fra pluss 23,2 millioner dollar i samme periode året før. Det justerte resultatet før denne nedskrivningen økte fra 163 til 168 millioner dollar.

Svakere for fornybart

Subsea 7 rapporterte om et driftsresultat før avskrivninger på 631 millioner dollar for året sett under ett, hvilket ga en margin på 17 prosent som reflekterte god utvikling i enkelte prosjekter, men også lavere aktivitet innen satsingen på fornybar energi og tungløfting.

Subsea 7 hadde en ordreinngang på 3,9 milliarder dollar gjennom 2019 etter å ha vunnet åtte kontrakter i fjerde kvartal. Ved utgangen av året var ordrereserven på 5,3 milliarder dollar, hvorav 3,3 milliarder vil bli utført i 2020.

Subsea 7 S.A. 

(Mill. USD)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter8891023
Driftsresultat-116,323,2
Resultat før skatt-130,734,8
Resultat etter skatt-129,2-82,4

Subsea 7 S.A.

  • Undervannsentreprenør med hovedkontor i London.
  • Konsernsjef er John Evans.
  • Fikk nåværende selskapsform i januar 2011 etter fusjon mellom selskapene Acergy og Subsea 7.
  • Største aksjonær er Kristian Siem.