Stadig mer jobb i sikte for Subsea 7

Subsea 7 byr på kontrakter verdt over 100 milliarder kroner. Marginene er i bedring, men fornybarsegmentet skaper utfordringer på kort sikt.

ØKT AKTIVITET: Subsea 7 venter å sikre seg flere kontrakter til bedre vilkår i 2020. På bildet er rørleggingsskipet «Seven Oceans». Foto: Subsea 7

– Vi ser rimelig positivt på 2020 som et år med et stort ordreinntak, sa John Evans på sin første telefonkonferanse som konsernsjef i undervannsentreprenøren Subsea 7 onsdag.

I fjerde kvartal i fjor hanket det Kristian Siem-kontrollerte selskapet inn åtte nye kontrakter verdt totalt 1,1 milliarder dollar.

Ordreboken eset dermed ut til 5,2 milliarder dollar ved utgangen av året - 300 millioner dollar høyere enn ved utgangen av kvartalet før og 150 millioner dollar mer enn ventet av konsensus.

Av dette skal arbeid for 3,3 milliarder dollar utføres i 2020.

Flere anbud

Ifølge Evans har anbudsaktiviteten økt betydelig gjennom det siste året, og selskapet venter derfor flere kontraktstildelinger.

– Vi estimerer at vi jobber med anbud verdt 11 milliarder dollar, opp fra 9 milliarder dollar i fjor. Dette kommer til tross for den seneste oljeprisvolatiliteten, sier han.

Prisen for et fat Brent-olje var onsdag formiddag under 54 dollar etter en nedgang på nær to prosent. Siden årsskiftet er prisfallet rundt 20 prosent.

Bedre marginer

Kvartalsrapporten viser at selskapet får stadig bedre betalt.

Den justerte EBITDA-marginen var 19 prosent i kvartalet, opp fra 16 prosent i samme periode i fjor. For året som helhet økte marginen fra 16 til 17 prosent.

– Vi venter at marginene utvikler seg videre gjennom året, og vi ser en tilstramming når det gjelder tilgjengelige fartøy i 2021 og 2022, sa Evans.

Utnyttelsesgraden på flåten var på 66 prosent i kvartalet, mot 70 prosent i samme periode i fjor. Flåten består av 35 fartøyer, medregnet syv innleide, to i opplag og et under bygging.

I forbindelse med tredjekvartalsrapporteringen i fjor høst, skrudde Subsea 7 opp forventningene til 2020 og guidet både høyere inntekter og EBITDA i 2020. Til tross for uroen som preger verden for øyeblikket, opprettholdt ledelsen i går denne guidingen.

Motvind

Mens det er bedring i konvensjonelle virksomhetsområder innen olje og gass, blåser det for øyeblikket motvind i fornybarsegmentet.

Lavere aktivitet innen dette området bidro til et inntektsfall på 13 prosent i fjerde kvartal og 10 prosent for hele 2019. Som følge av en svekkelse i markedet for vindturbinfundamenter ble det foretatt en nedskrivning av goodwill på 100 millioner dollar. 

– Det er et overtilbud av eiendeler og kontraktører som strømmer inn i dette markedet for øyeblikket, sa Evans onsdag, som samtidig venter en bedring på sikt.

I tillegg til goodwill ble det nedskrevet ytterligere 70 millioner dollar, hovedsakelig relatert til to fartøyer selskapet vurderer å skrape.

Totalt planlegger selskaper å sende tre fartøyer på skraphaugen i løpet av 2020, henholdsvis «Seven Pelican», «Seven Mar» og «Seven Phoenix». De to sistnevnte ligger i opplag.

NY KONSERNSJEF: John Evans tok ved årsskiftet over for Jean Cahuzac som toppsjef i Subsea 7. Foto: Subsea 7

Tilbakekjøp

De tre siste årene har Subsea 7 utbetalt totalt 454 millioner dollar i ekstraordinære utbytter til sine aksjonærer. Med onsdagens vekslingskurs tilsvarer det nær 4,3 milliarder norske kroner.

Aksjonærene kan imidlertid se langt etter et nytt utbytte i år, selv om Evans fremholder at de «er trygge på forbedringen av forholdene i våre markeder».

Coronaviruset, som herjer finansmarkedene, må trolig ta noe av skylden.

– I lys av den rådende globale økonomiske usikkerheten og markedsvolatiliteten, kombinert med en lovendring som påvirker gyldigheten av vår skatteavtale med myndighetene i Luxembourg, som vi fortsatt evaluerer, anbefaler ikke styret å utbetale et ekstraordinært utbytte til aksjonærene på den årlige generalforsamlingen, sier Evans.

Konsernet fortsetter imidlertid å gi aksjonærene avkastning gjennom aksjetilbakekjøpsprogrammet på 200 millioner dollar som ble annonsert i juli i fjor. Varigheten er på to år.

STOREIER: Investor Kristian Siem er største eier i Subsea 7 med 23,9 prosent av aksjene. Foto: Eivind Yggeseth

I 2018 og 2019 kjøpte selskapet tilbake totalt 29,2 millioner aksjer for drøyt 2,9 milliarder kroner.

– Grunn til lettelse

– Tallene i seg selv var greie. Samtidig var ledelsen positiv til utsiktene. De ser flere prosjekter som kommer og de byr på stadig mer. Dette gir basis for et sterkt ordreinntak også i 2020, etter bra ordreinntak i fjor, sier analytiker Sveinung Alvestad i SpareBank 1 Markets.

I forkant av kvartalstallene var det en viss spenning blant analytikerne knyttet til hva selskapet ville si om fremtiden etter at Aker Solutions kom med en svak guiding for drøye to uker siden. Det ledelsen kunne fortelle ga imidlertid grunn til lettelse, mener analytikeren.

– Rapporten kommer ikke til å ende mitt syn på aksjen, sier Alvestad, som har en kjøpsanbefaling på Subsea 7-aksjen med et kursmål på 148 kroner.

Onsdag endte aksjen på 87,90 kroner – ned 0,8 prosent fra dagen før.

Utfordrende i fornybar

Ledelsen i Subsea 7 gjentok forventningene om at inntektene vil stige i år, mens det fortsatt vil ta tid før marginene kommer opp.

– Utfordringen for Subsea 7 nå er å snu den negative trenden i fornybar-segmentet, sier SpareBank 1 Markets-analytikeren.

Subsea 7 tok en goodwill-nedskrivning på 100 millioner dollar knyttet til fornybar i fjerde kvartal.

Subsea 7 S.A. 

(Mill. USD)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter8891023
Driftsresultat-116,323,2
Resultat før skatt-130,734,8
Resultat etter skatt-129,2-82,4

Subsea 7 S.A.

  • Undervannsentreprenør med hovedkontor i London.
  • Konsernsjef er John Evans.
  • Fikk nåværende selskapsform i januar 2011 etter fusjon mellom selskapene Acergy og Subsea 7.
  • Største aksjonær er Kristian Siem.