Halve flåten er grønn

Det begynner å bli “grønt” på sjøen, og grønnere vil det bli, ifølge Jan Fredrik Meling i Eidesvik Offshore, som i år vil ha halve flåten gående på gass eller elektrisitet.

TENKER GRØNT: Konsernsjef Jan Fredrik Meling i Eidesvik Offshore er i ferd med å installere batteripakke på sitt syvende skip.  Foto: Iván Kverme

– Det er ikke lenger bare snakk. Det handles, og ting skjer fort, sier Eidesvik Offshore-sjefen.

I januar fikk rederiets forsyningsskip Viking Energy en fem år lang kontrakt med Equinor. I tillegg til at det er en vanlig kontrakt, er det også et forskningsprosjekt for utprøving av en fremdriftsløsning som er basert på brenselceller som benytter ren og utslippsfri ammoniakk.

– Vi har fått et gjennomslag med denne kontrakten, sier Meling.

Bruk av mer klimavennlig drivstoff er ikke nytt for Eidesvik Offshore.

SKAL GÅ PÅ AMMONIAKK: Viking Energy. Foto: Harald M. Valderhaug

Det er flere år siden rederiet første gang installerte fremdriftssystemer som baserer seg på naturgass (LNG). Med bankenes velsignelse har rederiet den seneste tiden investert i batteripakker for en rekke av sine skip, og i løpet av året vil syv av Eidesvik Offshores 13 heleide skip ha en eller annen form for hybridløsning.

– Man finner ikke et offshorerederi som tilfredsstiller miljøkravene bedre, sier konsernsjefen.

Merker endring

Meling merker allerede at kundene – oljeselskapene – er opptatt av reduserte utslipp. For lengre kontrakter i forsyningsskipsmarkedet ser han at kunder spesifiserer at skipet skal være utstyrt med batteripakke.

Ved å ha vært tidlig ute og opparbeidet seg erfaring, kan Bømlo-rederiet ha et konkurransefortrinn fremover, tror Meling.

– Dette er et stort konkurransefortrinn allerede, sier han.

– Betyr det også at dere kan ta dere bedre betalt?

– Når det spesifiseres i anbudene så kan man argumentere for å ta litt mer betalt.

Eidesvik Offshore

  • Bømlo-basert rederi som opererer en flåte på 15 supply-, subsea- og seismikkskip. Flere av skipene er LNG-drevne (går på flytende naturgass) og har fått installert batteripakker.
  • Eidesvik-familien kontrollerer rundt 60 prosent av rederiet, som er notert på Oslo Børs med en børsverdi på 325 millioner kroner.

Bedre enn ventet

Eidesvik Offshore offentliggjorde sine resultater for fjerde kvartal sent tirsdag ettermiddag, og de viste driftsinntekter på 142 millioner kroner og et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 35 millioner. Det ble imidlertid ingenting igjen på bunnlinjen.

– Totalt sett er vi fornøyd med 2019. Det ble bedre enn det vi hadde planlagt for, sier Meling.

Han kaller utviklingen i markedet for forsyningsskip som “gledelig” og bedre enn ventet.

– PSV-ene har vært beskjeftiget på ratenivåer man så før krisen, sier Eidesvik Offshore-sjefen, som hadde alle PSV-ene på kontrakt ved inngangen til året.

Han er optimistisk til dette markedet også i år.

Også for seismikkskipene gikk det bedre i fjor. Her venter konsernsjefen en utflating i år, og baserer dette på forventningene til de store seismikkaktørene.

Subseamarkedet var, ikke overraskende for Meling, svakt i 2019, og han venter ingen bonanza i år heller, før det ventes å ta seg opp i 2021.

– Har innfridd

Eidesvik Offshore har en rentebærende gjeld på 2,1 milliarder kroner.

I begynnelsen av 2018 ble det utarbeidet en finansiell plan med kreditorene og aksjonærene, der rederiet blant annet fikk avdragslettelser frem til midten av 2021.I dag betaler det 27,5 prosent av normale avdrag. Neste år har selskapet blant annet et såkalt ballongforfall på 1,56 milliarder kroner.

– Så langt har vi innfridd forventningene som långiverne har hatt. Hvis vi fortsetter slik, tror vi på velvilje fra bankene for å finne en løsning, sier konsernsjefen.

Med 400 millioner kroner i banken, mener han at rederiet har en «behagelig likviditetssituasjon».

– Vi er relativt godt rustet sammenlignet med andre som har vært gjennom det samme, sier Meling.

Eidesvik Offshore

(Mill. kr)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter142134,5
Driftsresultat47,36,3
Resultat før skatt- 30,1- 87,1
Resultat etter skatt- 31,6- 88,3