Fredriksens NorAm Drilling har alle riggene i arbeid

NorAm Drilling har alle rigger i arbeid, men frykter den volatile oljeprisen vil strupe markedet på sikt. 

STØRSTE EIER: «John Fredriksen dominerer det OTC-noterte riggselskapet. Foto: Iván Kverme

John Fredriksens OTC-noterte landriggselskap NorAm Drilling la onsdag frem sine resultater for fjerde kvartal. 

Selskapet med base i Texas hadde i inntekter på 20,7 millioner dollar i fjerde kvartal, forsiktig ned fra 21 millioner dollar i samme periode året før. For året som helhet har selskapet omsatt for 82,4 millioner dollar og et driftsresultat før av - og nedskrivninger (EBITDA) på 24,1 millioner dollar. En liten bedring fra året før, da inntektene var på 79,8 millioner dollar og EBITDA-resultatet 23,3 millioner dollar. 

I fjerde kvartal endte EBITDA-resultatet på 4,6 millioner dollar, ned fra 6,4 millioner dollar i samme periode i 2018. Selskapet forklarer det lavere EBITDA-resultatet med lavere dagrater og oppgraderingsarbeid på én enhet. 

Driftsresultatet endte i null mot et positivt resultat på 2,6 millioner dollar i fjerde kvartal året før.

Alle riggene i arbeid

Alle selskapets 11 rigger er for tiden på kontrakt i Permian-området, og selskapet venter stabil etterspørsel i første halvår, men er bekymret for at den volatile oljeprisen vil redusere etterspørselen på sikt. 

De fleste av selskapets rigger har arbeid flere måneder fremover, men én rigg har kontrakt som utløper i februar, og et par stykker i mars og april. De to riggene med lengst kontrakt er sikret arbeid ut januar 2021. 

NorAm Drilling Company

(Mill USD.)4.kv./194.kv./18
Driftsinntekter20,721
Driftsresultat02,6
Resultat før skatt−1,8−0,6
Resultat etter skatt−2,1−1,7

John Fredriksen sitter på 67,7 prosent av aksjene i selskapet gjennom Geveran Trading. Fredriksens Ship Finance International er tredje største aksjonær med 5,4 prosent av aksjene. Eivind Astrup-familien er nest største aksjonær med 11,4 prosent gjennom selskapet Pactum.