Polarcus har alle skip i arbeid

Polarcus-sjef Duncan Eley rapporterer stor fremgang på drift og den høyeste ordrereserven siden oljebremsen slo inn i 2014. 

FET ORDREBOK: Konsernsjef Duncan Eley i Polarcus kan glede seg over at selskapets ordrereserve er på det høyeste siden fjerde kvartal 2014.  Foto: Iván Kverme

– Polarcus leverte betydelig økning i inntjeningen gjennom 2019 med mer enn dobling i driftsresultat før av- og nedskrivninger sammenlignet med året før, i tillegg sterk økning i kontantstrømmen fra driften. Dette var et resultat av økte marginer gjennom høyere kontraktsprising og fortsatt fokus på drift og kostnadskontroll, sier adm. direktør Duncan Eley i Polarcus.

EBITDA-resultatet for hele 2019 endte nemlig på 63,4 millioner dollar, opp fra 29,1 millioner dollar i 2018.  Operasjonell kontantstrøm er opp fra 11,3 millioner dollar i 2018 til 60,3 millioner dollar i fjor. 

Den økte inntjeningen fremgikk imidlertid bare i begrenset grad av kvartalsrapporten for fjerde kvartal 2019. Her gikk inntektene fra 58,4 millioner i 2018 til 55,3 millioner dollar. 

Driftsresultatet bedret seg, fra minus 18,8 til minus 9,3 millioner dollar, mens  resultatet før skatt gikk fra minus 18,1 til minus 17,9 millioner dollar. 

Paretos oljeserviceanalytikere skriver i en rapport at kontraktsomsetningen er noe under forventningene fordi ratene var noe lavere enn i det foregående kvartalet. 

Mens kontraktratene økte med om lag 40 prosent i fjor, venter selskapet at rateutviklingen i år vil være flat eller forsiktig opp. Kostnadsnivået venter selskapet å holde på samme nivå. 

Rekordhøy ordrereserve

For året sett under ett økte inntektene fra 202,2 til 290,6 millioner dollar, mens driftsresultatet før avskrivninger økte fra 29,1 til 63,4 millioner.  

Polarcus gikk ut av fjoråret med en ordrereserve på 240 millioner dollar, hvilket er det høyeste siden 2014. Bare i løpet av fjerde kvartal sikret selskapet seg syv nye kontrakter. 

Driftsresultatet før avskrivninger forbedret seg fra 2,5 til 7,6 millioner dollar samtidig som kontantstrømmen fra driften økte fra 11,5 til 21,9 millioner dollar i fjerde kvartal.

Skipenes utnyttelsesgrad endte på 71 prosent, ned fra 96 prosent i samme periode i 2018. Den redusert utnyttelsen skal skyldes reposisjonering av flåten, en forsinket kontrakt og et forlenget verftsopphold. Hele året sett under ett hadde Polarcus-flåten en utnyttelsesgrad på 79 prosent.

Hele flåten er fullbooket ut mai, mens 65 prosent er sysselsatt ut året. Skipet «Nadia» som ligger i opplag er ikke planlagt reaktivert med det første. 

Kvartalsrapporten

Polarcus Limited

(Mill. USD)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter45,166,6
Driftsresultat-9,3-18,8
Resultat før skatt-17,9-18,1
Resultat etter skatt-19,0-18,1

Polarcus Limited

  • Seismikkselskap med hovedkontor i Dubai.
  • Adm. direktør er Duncan Eley, som tiltrådte stillingen i 2017.
  • Selskapet har vært notert på Oslo Børs siden juni 2012, og har i dag en markedsverdi på 492,2 millioner kroner. Det seneste året har Polarcus-aksjen falt 21 prosent. 
  • Største aksjonær er J.P Morgan.