Fortsetter praten med bankene

Seadrill tapte 1,9 milliarder kroner i fjerde kvartal og er fortsatt i dialog med bankene om hvordan gjelden på 64 milliarder kroner skal håndteres. 

MANGE RIGGER I OPPLAG: John Fredriksens riggselskap Seadrill har fortsatt en jobb å gjøre for å få alle riggene i jobb. Foto: Eivind Yggeseth

Med fortsatt bare halvparten av riggflåten i drift, er Seadrill et godt stykke unna å tjene nok til å betjene gjelden på over 64 milliarder kroner.

Sommeren 2018 kom riggselskapet ut av konkursbeskyttelsen i USA (Chapter 11) med en løsning på gjeldssituasjonen som blant annet bestod i at det ikke skulle betales avdrag før i første halvår 2021 eller låneforfall før i første halvår 2022.

I fjor høst tok likevel Seadrill et nytt initiativ overfor bankene som følge av at oppgangen i riggmarkedet var svakere og mer langdryg enn det mange ventet for bare ett og to år siden.

Denne dialogen med bankene fortsetter.

– Vi har hatt møter med alle, og dialogen er konstruktiv, sa konsernsjef Anton Dibowitz i Seadrill på en telefonkonferanse i går ettermiddag i forbindelse med fremleggelsen av selskapets kvartalsrapport.

Flere detaljer ga ikke konsernsjefen.

Må gjøre noe

Med de rådende utsiktene i riggmarkedet, mener analytiker Martin Huseby Karlsen i DNB Markets at riggselskapet er nødt til å foreta seg noe på gjeldssiden.

VENTER REFINANSIERING ELLER RESTRUKTURERING: Analytiker Martin Huseby Karlsen i DNB Markets. Foto: FINANSAVISEN

– At Seadrill må gjennom en form for refinansiering eller restrukturering er ganske klart. Hvis selskapet skal følge planen som ligger der nå og begynne å betale avdrag i første halvår 2021, så går selskapet tom for kontanter mot slutten av neste år, sier Huseby Karlsen, som mener en forlengelse av avdragsfriheten vil være det letteste å få til.

Seadrill

  • Riggselskap som ble etablert av John Fredriksen i 2005.
  • Opererer en flåte på 55 borerigger og boreskip. Seadrill eier 35 av disse selv, mens resten driftes på vegne av blant andre Seadrill Partners, Seamex og Northern Drilling.
  • Høsten 2018 gikk Seadrill gjennom en omfattende finansiell restrukturering som innebærer at riggselskapet ikke har låneforfall før sommeren 2022.
  • Seadrill er notert på Oslo Børs med en markedsverdi på rundt 1,1 milliarder kroner, samt på New York Stock Exchange. John Fredriksen er største aksjonær med drøyt 30 prosent av aksjene.

Milliardtap

Seadrill eier en flåte på 35 borerigger, og ved inngangen til 2020 lå 18 av disse lå i opplag.

I tillegg har selskapet driftsansvar for ytterligere 20 rigger som tilhører deleide selskaper eller partnere. Av disse lå syv i opplag.

ARBEIDSLEDIG: 18 av Seadrills 35 borerigger lå i opplag ved inngangen til 2020. Foto: Seadrill

I fjerde kvartal fikk riggselskapet et justert driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 365 millioner kroner, men satt igjen med et negativt resultat på 1,86 milliarder.

Samtidig venter Seadrill å få en EBITDA på rundt 330 millioner kroner i første kvartal.

Ser lyst på jack-up-markedet

En vedvarende bedring i riggmarkedet gjennom 2019 bidro likevel til at at Seadrills ordrebok vokste med over 9 milliarder kroner i fjerde kvartal. Ved utgangen av kvartalet var ordreboken på 23 milliarder kroner, opp fra 17 milliarder i kvartalet før.

Riggselskapet peker på at styrken i oppgangen har avtatt inn i 2020, selv om det venter at markedene fortsetter å bedre seg utover i året.

Den største forbedringen i riggmarkedet har man sett i såkalte værharde områder – som i Norge – og i disse markedene venter Seadrill at det vil forbli stramt.

Selskapet ser også høy utnyttelse i markedet for oppjekkbare rigger (jack-up) utenfor Norge – særlig i Sørøst-Asia og Midtøsten – hvor den sterke etterspørselen etter de mest avanserte jack-up-ene ansees å kunne gi muligheter for nye kontrakter.

Tyngre for flyterne

I mer rolige farvann tror derimot Seadrill at man kan oppleve litt press på ratene for flytende borerigger på kort sikt som følge av et tilbudsoverskudd av rigger.

I dette markedet mener selskapet at det er begrensede muligheter til å få kontrakter som kan forsvare en reaktivering av riggene som ligger i opplag.

– Fra bunnen og frem til utgangen av 2019 har ratene i dypvannsmarkedet nesten doblet seg. Nå ser vi en utflating, og vi tror den neste runden med tildeling av lange dypvannskontrakter kan bli skuffende med tanke på ratenivået, sier Huseby Karlsen i DNB Markets.

Seadrill-aksjen falt rundt 15 prosent torsdag ettermiddag, men har hatt store utslag de seneste månedene, særlig nedover. Hittil i år er aksjen mer enn halvert, og siden februar i fjor er nedgangen på nesten 90 prosent.

Seadrill Limited

(Mill. USD)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter398292
Driftsresultat-93-69
Resultat før skatt-229-354
Resultat etter skatt-199-360