Børsknekk for Northern Ocean

Northern Drilling skilte ut sine to «harsh environment»-rigger i et eget selskap for å få frem de underliggende verdiene. Foreløpig fasit er verdiras.

SNART KLAR: «West Bollsta» starter på en omfattende kontrakt med Lundin i andre kvartal. Foto: Northern Ocean

I starten av desember kunngjorde det John Fredriksen-kontrollerte riggselskapet Northern Drilling (NODL) at det ville skille ut sine to halvt nedsenkbare borerigger «West Mira» og «West Bollsta» i et eget selskap - Northern Ocean (NOL).

Formålet var å «krystallisere de underliggende verdiene i NODLs «harsh environment»-flåte» og «potensielt øke NOLs evne til å returnere cash til aksjonærene».

Torsdag debuterte NOL på Oslo Børs etter vel to måneder i gråmarkedet. Det eneste som er krystallisert så langt, er at aksjen har nær halvert seg i verdi.

Milliardfall

Samtidig med utskillelsen ble det gjort en rettet emisjon på 100 millioner dollar, tilsvarende 918 millioner kroner, til kurs 49 kroner. Det ga en prising på vel 3,1 milliarder kroner.

Siste omsetning på OTC-listen onsdag ble gjort til kurs 40 kroner.

På første handelsdag på Oslo Børs torsdag ble imidlertid NOL-aksjene omsatt for 26,01 kroner etter et kraftig fall. Det priser selskapet til snaut 1,7 milliarder kroner - 1,4 milliarder kroner lavere enn i desember da den svært populære emisjonen ble gjennomført. 


Solid ordrereserve

«West Mira» og «West Bollsta» er to av de mest sofistikerte boreriggene i verden, og ble kjøpt i 2017 for henholdsvis 365 og 400 millioner dollar, noe som er en enorm rabatt til nybyggprisen.

Begge er sikret betydelige kontrakter med henholdsvis Wintershall og Lundin på norsk sokkel. Om alle opsjoner blir erklært har riggene arbeid inn i 2022.

– Ratene er sterke, ordrereserven er sterk, og forventningene til markedet er gode. Vi ble født ut av nedturen, for å si det sånn. Det er fordelen med investeringshistorien vår, sa konsernsjef Scott McReaken til Finansavisen i desember.

Da åpnet han også for at de kan betale utbytter etter hvert.

– Det er definitivt noe vi ser på, sa McReaken.

RIGGEIER: John Fredriksen eier 39,5 og 39,4 prosent av henholdsvis Northern Ocean og Northern Drilling. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Byttetilbud

Igjen i NODL ligger de to nye boreskipene «West Aquila» og «West Libra», som har planlagt levering fra verftet i Sør-Kora i første kvartal neste år.

I forbindelse med utskillelsen ble det lansert et byttetilbud til NODL-aksjonærene, som kunne bytte 2,03 aksjer mot én aksje i Northern Ocean.

Etter aksjebyttet eier Fredriksen 39,4 og 39,5 prosent i henholdsvis NODL og NOL.

NODL ble ved 15-tiden torsdag priset til 98 millioner kroner etter et fall på 24 prosent.