Siem Offshore sliter med enkelte banker

Siem Offshore risikerer likviditetsproblemer om ikke långiverne gir lettelser. Selv om markedsutsiktene er lysere enn på lenge, er ikke alle långiverne like medgjørlige.

PRISMAKT: Konsernsjef Bernt Omdal tror rederne snart får prismakten tilbake ettersom spotmarkedet for ankerhåndteringsskip i Nordsjøen nærmer seg balanse. Foto: Siem Offshore

Kristian Siems offshorerederi så flere positive tegn i markedet for offshore serviceskip i fjerde kvartal.

Spesielt ankerhåndteringsmarkedet i Nordsjøen overrasket positivt. Rederiets flåte av ankerhåndteringtsskip (AHTS) nær doblet inntektene i kvartalet på bakgrunn av høyere utnyttelse og dagrater som toppet ut på 100.000 dollar, eller rundt 900.000 kroner.

Til tross for lovende fremtidssutsikter for både AHTS-er, plattformforsyningsskip (PSV) og konstruksjonsskip, er ikke ratenivået godt nok for at gjelden kan betjenes fullt ut.

Samtaler med långiverne er derfor i gang for å endre nedbetalingsplanen og få lettelser i enkelte lånebetingelser. Rederiet har en rentebærende gjeld på rundt 1 milliard dollar.

På bakbeina

STYRELEDER:  Investor Kristian Siem kontrollerer Siem Offshore, og er rederiets styreleder. Foto: Eivind Yggeseth

«Majoriteten av bankene har respondert positivt på at de vil være konstruktive og assistere selskapet ved å gi de nødvendige lettelsene på gjeldsbetjeningen de neste to årene», heter det i rapporten. 

Alle er imidlertid ikke like medgjørlige.

– Vi har fortsatt diskusjoner med noen få långivere som ikke er like støttende, sa offshorerederiets finansdirektør Dagfinn B. Lie under en telefonkonferanse torsdag.

Dersom ikke en avtale kommer på plass i løpet av relativt kort tid, risikerer selskapet å være i brudd med enkelte lånebetingelser innen utgangen av mars.

I henhold til den nåværende avtalen med AHTS-flåtens långivere - 10 skip - , vil avdragsbetalingene øke fra 30 prosent til 70 prosent. Det er ikke bærekraftig med det nåværende ratenivået.

– Uten en avtale vil selskapet ha likviditetssutfordringer de neste seks månedene, sa Lie.

Å få avtalen med bankene i havn forutsetter at Siem Offshore får obligasjonseierne til å gå med på å forlenge løpetiden på lånet SIOFF01 som forfaller 30. oktober.

– Samtalene har pågått en tid og vi håper å konkludere disse så fort som mulig, men det er vanskelig fordi alle må godkjenne planen. Forhåpentligvis vil det skje innen relativt kort tid, sa finansdirektøren.

Nært balanse

I fjerde kvartal tok rederiet en nedskrivning av flåten på 59,2 millioner dollar. Vel 45 millioner dollar var relatert til rederiets AHTS-er.

Nettopp spotmarkedet for AHTS-er i Nordsjøen nærmer seg imidlertid balanse, ifølge konsernsjef Bernt Omdal.

– Aberdeen, Bergen og Stavanger er tomme for skip igjen og igjen, noe som er et godt tegn. Det er bare et spørsmål om tid før eierne igjen har prismakten i deres hender, sa han torsdag.

En av Siems AHTS-er skal snart over til Canada på en kort jobb og konsernsjefen venter flere anbud i landet. Som tidligere byr rederiet også på oppdrag å i Russland.

Rederiet har for tiden to AHTS-er i opplag, henholdsvis «Siem Emerald» og «Siem Pearl».

– Vi håper og tror at spotmarkedet i Nordsjøen blir bra. Hvis det er tilfelle vil vi reaktivere dem, sa Omdal.

Siem Offshore råder totalt over en flåte på 35 skip.

Siem Offshore

(Mill. dollar)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter71,273,1
Driftsresultat-51,2-62,6
Resultat før skatt-67,6-59,5
Resultat etter skatt-67,1-60,5