Nedsyltet i gjeld, håper fortsatt på løsning

Kriserammede Solstad Offshore skulle egentlig ha sendt 31,4 prosent av inntektene i fjor rett til långiverne i form av renter. Det er rederiet ikke i stand til.

HAR INGEN LØSNING ENNÅ: Adm. direktør i Solstad Offshore, Lars Peder Solstad. Foto: Eivind Yggeseth

Nye nedskrivninger på 587 millioner kroner bidro til å senke kvartalstallene til Skudeneshavn-rederiet Solstad Offshore i den siste tremånedersperioden i fjor.

For fjoråret under ett ble underskuddet nesten 2,9 milliarder kroner, etter samlede nedskrivninger på 867 millioner kroner.

Av regnskapet fremgår det at det børsnoterte rederiet i henhold til sine låneavtaler skulle ha punget ut med 1.645 millioner kroner i renter i fjor.

Det betyr at 31,4 prosent av de totale driftsinntektene egentlig skulle vært betalt til långiverne som renter - pluss avdragene på gigantgjelden. 

Men det tjener ikke selskapet nok til å gjøre. Trolig måtte inntektene økes med rundt en tredjedel for at så skulle skje.

Rederiet har lenge ligget i vanskelige forhandlinger med sine långivere og eiere om en helt nødvendig finansiell restrukturering. Disse samtalene pågår fortsatt.

En løsning krever en omfattende restrukturering av balansen og en dramatisk utvanning av dagens eierskap i rederiet. Det understrekes at selskapets styre ikke kan garantere at man kommer til enighet og at man ved en avvikling vil måtte være forberedt på at aktiva - skip - selges til vesentlig lavere verdier enn de bokførte.

FORHANDLER VIDERE: Solstads finansdirektør Anders Hall Jomaas. Foto: Ivan Kverme

Gjeld: 33,5 milliarder

Av kontantstrømoppstillingen fremgår det at rederiet i fjor betalte totalt 389 millioner kroner i renter og 448 millioner kroner i avdrag - begge deler forsvinnende små beløp sammenlignet med hva som forfaller i henhold til de opprinnelige låneavtalene. 

– Slik det tidligere er kommunisert til markedet har vi en suspensjonsavtale med et flertall av selskapets finansielle kreditorer ut mars 2019, sier Solstad Offshores finansdirektør Anders Hall Jomaas til Finansavisen fredag.

Utover dette ønsker han ikke å kommentere den pågående dialogen med bankene og aksjonærene med Kjell Inge Røkkes Aker og John Fredriksen i spissen.

Bankene har tidligere gitt selskapet fritak fra den opprinnelige betalingsplanen til 31. mars i år. Før jul ga obligasjonseierne i Solstad selskapet et tilsvarende betalingsfritak til slutten av neste måned.

Hall Jomaas ville i går ikke svare på hvorvidt rederiet har søkt om forlengelse av moratorieavtalen som nå snart utløper.

Ved årsskiftet var den negative egenkapitalen i offshore serviceskipsrederiet kommet opp i 3,6 milliarder kroner, mens gjelden beløp seg til 33,5 milliarder kroner.

Negativ egenkapital

Pr. 31. desember var Solstad-flåten bokført til 22 milliarder kroner. Det er fortsatt skyhøyt over hva den nettbaserte verdivurderingstjenesten VesselsValue mener Solstad-skipene kan selges for på det åpne markedet.

VesselsValue har en prislapp på flåten på 14,2 milliarder kroner; knappe 1,5 milliarder dollar. 

Hvis kreditorene skulle velge å legge denne beregningen til grunn, øker den negative egenkapitalen i Solstad  til 11,4 milliarder kroner.

Driftsinntektene steg med 54,5 millioner kroner, tilsvarende 4,2 prosent, fra fjerde kvartal 2018 til samme tremånedersperiode i fjor.

Utnyttelsesgraden for den operative delen av totalflåten på 135 fartøyer var 80 prosent i fjerde kvartal, ned fra 83 prosent i samme tremånedersperiode i 2019.

For subsea- og konstruksjonsskipene økte utnyttelsen fra i fjor, mens det gikk motsatt vei for ankerhåndterings- og plattformforsyningsskipene.

– Det er gledelig å se at inntektene og ordrereserven øker, samtidig som vi har klart å redusere driftskostnadene ytterligere. I tillegg til økt aktivitet i Nordsjøen, er det også gledelig å registrere at det rører seg både i Australia og Brasil hvor vi henter en betydelig del av våre inntekter, sier Solstads finansdirektør.

Skudeneshavn-rederiet har en ordrereserve på 8,2 milliarder kroner, og av dette skal arbeider for 3,9 milliarder kroner gjennomføres i løpet av inneværende år.

DOF-problemer også

Forrige lørdag skrev Finansavisen at konkurrenten DOF, som holder til på Storebø i Austevoll, har bedt långiverne om å få utsette betaling av avdrag og såkalte ballongforfall for netto 10 milliarder kroner i fireårsperioden 2020-2023. 

DOF har ikke bedt bankene om å ettergi gjeld eller omgjøre lån til egenkapital i rederiet.

Det er ikke kjent hva Solstad Offshore har bedt sine finanskreditorer om.

Solstad Offshore er resultatet av fusjonen mellom tidligere Farstad Shipping i Ålesund, Rem Offshore i Fosnavåg, Solstad Offshore og John Fredriksens Deep Sea Supply.

På Oslo Børs raste Solstad Offshore-aksjen nye 15,75 prosent til 73 øre fredag ettermiddag. Det gir Norges største offshore serviceskipsrederi en verdi på 214 millioner kroner, under halvparten av hva konkurrenten DOF verdsettes til.

Solstad Offshore

(Mill. kr)4. kv./194. kv./1820192018
Driftsinntekter1.246,71.192,35.244,94.910,1
Driftsresultat-652,8-2.308,2-1.001,1-3.973,1
Resultat før skatt-841,8-3.069,6-2.728,5-5.841,9
Resultat etter skatt-1.001,1-3.091,3-2.877,1-5.887,7