Vil selge flere rigger

Borr Drilling tapte 2,9 milliarder kroner i 2019. Nå arbeider Tor Olav Trøim med salg av rigger for å styrke likviditeten. 

LA FREM TALL: Tor Olav Trøims riggselskap Borr Drilling la frem tallene for fjerde kvartal fredag morgen.  Foto: Leikny Havik Skjærseth

Styreleder Paal Kibsgaard i Borr Drilling skriver ved fremleggelsen av regnskaper for 4. kvartal 2019 at selskapet har hatt en utfordrende likviditetssituasjon, men at selskapet har klart å fremforhandle justerte vilkår knyttet til begge selskapets lån. Det er også gjort endringer i leveringsplanen for riggene, hvilket totalt sett skal ha styrket likviditetsposisjonen vesentlig.

Kibsgaard skriver i tillegg at selskapet er i diskusjoner om å selge et begrenset antall moderne rigger. Dette skal være et ledd i å skape langsiktig forretningssamarbeid i en viktig region samtidig som det vil frigjøre ytterligere likviditet.

Basert på alt dette er styret trygg på at de har skapt en klar finansiell vei som vil gjøre selskapet i stand til å gjennomføre forretningsplanen.

Vil kutte risikoen

Kibsgaard fremhever videre at Borr Drilling forsøker å redusere risikoprofilen i Mexico ved å redusere deltagelsen joint ventures med integrerte brønntjenester. I stedet er fokus rettet mot de rene riggoperasjonene i landet.

«Dette vil gjøre selskapet i stand til å fokusere enda mer på å gjennomføre vår verdensomspennende kjernevirksomhet i det jack-up-markedet fortsetter å stramme seg til de nærmeste årene. Vi kommer til å fortsette å drive fem rigger i Mexico i nært samarbeid med vår partner», skriver Kibsgaard.

Borr rapporterte inntekter på 92,9 millioner dollar i fjerde kvartal 2019, ned fra 102,7 millioner i samme periode året før. Driftsresultatet endte på minus 30,2 milioner dollar sammenlignet med minus 26 millioner. 

Resultatet før skatt ble minus 64,6 millioner dollar i fjerde kvartal 2019 sammenlignet med minus 75,4 millioner dollar i samme kvartal i 2018. 

For hele 2019 tapte Borr Drilling 150,7 millioner dollar fra drift, mens resultatet før skatt endte på minus 296,9 millioner dollar. Årsresultatet ble 308,1 millioner dollar i minus, tilsvarende 2,9 milliarder kroner.

Bygger mye 

Borr har et omfattende nybyggingsprogram for oppjekkbare borerigger ved Keppel FELS-verftet i Singapore verdt 707 millioner dollar.Tidligere denne måneden sikret selskapet en lånefasilitet på 100 millioner dollar for å finansiere nybygget «Tivar» som skal leveres i løpet av året. 

En av betingelsene for «Tivar»-lånet, som utløper 31. desember 2021, er at de to gjenværende riggene «Var» og «Vale» leveres når lånet er betalt tilbake, eller 180 dager etter en eventuell tidlig tilbakebetaling.Dermed er det sannsynlig at riggene, som skulle vært levert innen utgangen av året, først overleveres i første kvartal 2022.

Kvartalsrapporten

Borr Drilling Limited

(Mill. USD)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter92,9102,7
Driftsresultat-30,2-26,0
Resultat før skatt-64,6-75,4
Resultat etter skatt-69,3-79,2

Borr Drilling

  • Riggselskap etablert av Tor Olav Trøim ­og Fredrik Halvorsen høsten 2016.
  • Har en flåte på 28 borerigger, blant annet etter kjøpet av 15 rigger fra Transocean i 2017, og 32 rigger fra Paragon Offshore i 2018. En del av riggene er solgt eller skrapet.
  • I tillegg har selskapet syv rigger under bygging. Riggene er i all hovedsak oppjekkbare borerigger. 23 av disse regnes som moderne og avanserte (premium). 
  • Ble notert på Oslo Børs i august 2017. Det seneste året har aksjen falt nesten 80 prosent, og selskapet har i dag en børsverdi på 2,6 milliarder kroner.