BW Offshore ga bunnlinjen et løft

LA FREM TALL: Konsernsjef Marco Beenen i BW Offshore.  Foto: Iván Kverme

BW Offshore melder om en EBITDA i fjerde kvartal på 169,4 millioner dollar, opp fra 162,1 million dollar kvartalet før.

I desember ble BW Offshore tildelt en ettårig forlengelse på ABO FPSO, og FPSO Polvo fikk en ettårig forlengelse i januar 2020.

Når det gjelder Umuroa har ikke kunden oppfylt sine kontraktsforpliktelser siden tredje kvartal 2019. Det påvirker fjerdekvartalstallene negativt med 13 millioner dollar.

Produksjonen fra Tortue var i fjerde kvartal på 987.000 fat olje, mens den for hele året endte på 4,3 millioner fat.

Selskapet melder at de etter å ha fullført børsnoteringen av BW Energy har planer om å starte med kvartalsutbytter fra andre kvartal 2020. Styret vil ifølge meldingen initielt foreslå et utbytte på 25 millioner dollar årlig.

BW Offshore

(Mill. USD)4. kv./193. kv./19
Driftsinntekter303,4267,2
Driftsresultat58,665,7
Resultat før skatt47,333,3
Resultat etter skatt30,69,5

BW Offshore

  • Offshore-grenen av shippingkonsernet BW Group. Eier og opererer flytende plattformer (FPSOer) som leverer tjenester til olje- og gassindustrien.
  • Har kontorer i blant annet Norge, Brasil og Singapore og Bermuda.
  • Konsernsjef er Marco Beenen.
  • Fikk nåværende selskapsform etter at selskapet World-Wide kjøpte opp Bergesen i 2003. BW Offshore ble siden notert på Oslo Børs i 2006.
  • Største aksjonær er BW Group.