Seabird Exploration tredoblet underskuddet

Restrukturering og nedskrivninger preger Seabirds fjerde kvartal.

KUTTER: Seismikkselskapet som nylig flyttet hovedkontoret til Bergen har tredoblet tapet fra fjerde kvartal i fjor.  Foto: Seabird

Seisimikkselskapet Seabird Exploration økte inntektene i fjerde kvartal med 12 prosent til 7,6 millioner dollar.

Selskapet måtte imidlertid ta restruktureringskostnader på 1,2 millioner dollar, samt en nedskrivning på 3 millioner dollar.

Justert EBITDA endte på minus 3,8 millioner dollar, ned fra minus 1,2 millioner dollar i samme periode i 2018.

Selskapets strategi rundt kostnadskutt, reorganisering og relokalisering går som planlagt. Flåteutnyttelsen i kvartalet var på 42 prosent, ned fra 58 prosent i samme periode året før. Markedsutsiktene for 2020 preges av moderat bedring.

Seabird hadde i fjerde kvartal et resultat pr. aksje på minus 0,02 dollar, ned fra minus 0,01 dollar i samme periode året før.

Seabird Exploration

(Mill. USD)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter7,66,8
Driftsresultat-11,0-3,6
Resultat før skatt-11,6-3,7
Resultat etter skatt-11,8-3,7

Seabir Exploration

  • Seismikkselskap med hovedkontor i Bergen. 
  • Adm. direktør. er Gunnar C. Jansen.
  • Største aksjonærer er Miel Holding og Per Øyvind Berge gjennom Grunnfjellet.