Frister med utbytte igjen

For fem år siden var BW Offshore en av de beste utbytteaksjene på Oslo Børs før det ble stopp. Nå kan aksjonærene igjen regne med utbyttedryss.

GIR TILBAKE TIL AKSJONÆRENE: - Vi er i posisjon til å betale utbytter, sier konsernsjef Marco Beenen i BW Offshore. Foto: Iván Kverme

Mens investorene ser aksjeverdiene forvitre på virusfrykt, strekker BW Offshore frem en hånd til sine aksjonærer.

I forbindelse med børsnoteringen av datterselskapet BW Energy fikk aksjonærene utdelt BW Energy-aksjer verdt 100 millioner dollar i utbytte.

Nå vil BW Offshore også betale faste kontantutbytter til sine aksjonærer – for første gang på fem år.

Styret foreslår et utbytte på 25 millioner dollar årlig, tilsvarende 32 øre pr. aksje med dagens valutakurs. Utbyttet skal betales kvartalsvis, med oppstart i andre kvartal.

– Vi har fjernet utbyttebegrensningene som lå i noen av låneavtalene, samtidig som vi er i posisjon til å kunne betale utbytter, sier BW Offshore-sjef Marco Beenen.

I tillegg til kontantutbytte kan selskapet også komme til å kjøpe tilbake aksjer.

BW Offshore

  • En av verdens største eiere av flytende oljeproduksjons- og lagringsskip (FPSO/FSO) med en flåte på 15 skip.
  • Har også bygget opp BW Energy, som utvikler oljefelt for produksjon. BW Energy er nå skilt ut som eget selskap og børsnotert. BW Offshore eier 38,8 prosent.
  • Er notert på Oslo Børs med en børsverdi på 6,4 milliarder kroner.
  • BW Group, som kontrolleres av den Hong Kong-baserte forretningsmannen Helmut Sohmen, eier nær 50 prosent av aksjene.

«Bærekraftig» utbytte

Selskapet har nylig refinansiert gjelden, skilt ut BW Energy og er, ifølge konsernsjefen, i en god finansiell posisjon.

Han viser til at selskapet hadde et rekordhøyt driftsresultat i 2019, har en god ordrereserve, en nettogjeld på 1,4 ganger EBITDA og en likviditetsbeholdning på 625 millioner dollar.

Selskapets utbyttepolitikk, med minimum 25 millioner dollar årlig, er satt for å være «bærekraftig».

– Dette er et nivå vi vil ha uansett investeringsnivå, sier BW Offshore-sjefen.

– Hvis vi ikke gjør investeringer, så vil vi kunne ha mulighet til ekstraordinært utbytte også, legger han til.

Sikter mot stort prosjekt

Konsernsjefen understreker imidlertid at selskapet har planer om minst ett, stort prosjekt i markedet for produksjonsskip (FPSO) de neste 12 månedene. Dette kan være alt fra en ny kontrakt for et av de eksisterende skipene til et nybyggprosjekt.

UTE ETTER MER JOBB: BW Offshore er i diskusjoner om forlengelse av kontrakten for blant annet FPSO-en BW Pioneer. Foto: BW Offshore

– Vi ser en tilstramming i FPSO-markedet, og mener det er riktig å gjøre en investering nå. Vi ser flere interessante muligheter og vi er aktive, sier Beenen.

Han opplyser at selskapet BW Offshore er nær en femårig kontrakt for FPSO-en BW Pioneer. Samtidig er de to skipene BW Athena og Umuroa kandidater til nye kontrakter. Sistnevnte mistet i fjor kontrakten den gikk på.

Rakk notering før corona

Det svært urolige aksjemarkedet roet seg litt fredag, og BW Offshore-aksjen steg nesten 2 prosent på Oslo Børs i takt med resten av oljeservicesektoren.

Tidligere i år bidro det vanskelige markedet til at BW Offshore måtte utsette børsnoteringen av datterselskapet BW Energy, men fikk gjort det rett før det kom en ny runde med uro knyttet til coronaviruset.

– Det var et vanskelig marked, og man kunne ha sagt at vi ikke burde gjøre det. I dag kan vi si at vi er glade for at vi gjorde det, sier Beenen.

Solid pluss i regnskapene

BW Offshore hadde driftsinntekter på 303 millioner dollar og et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 169 millioner i fjerde kvartal. Det gir en EBITDA-margin på 61,5 prosent.

På bunnlinjen satt BW Offshore igjen med nesten 31 millioner dollar, tilsvarende rundt 290 millioner kroner.

BW Offshore

(Mill. USD)4. kv./193. kv./19
Driftsinntekter303,4267,2
Driftsresultat58,665,7
Resultat før skatt47,333,3
Resultat etter skatt30,69,5