Har forhandlet med kreditorene i snart et år

Havila Shipping har over 1 milliard kroner i negativ egenkapital og har forhandlet med kreditorene om en løsning i snart et år.

FORHANDLER FORTSATT MED KREDITORENE: Havila Shipping-sjef Njål Sævik. Foto: Eivind Yggeseth

– Vi føler vi har konstruktive samtaler og en god dialog, sier Havila Shipping-sjef Njål Sævik til Finansavisen.

Med en en rentebærende gjeld på 4,22 milliarder kroner, negativ egenkapital på 1 milliard og rød bunnlinje, leder Sævik et rederi i en vanskelig finansiell situasjon.

Havila Shipping kom ut av en restrukturering i 2017 med redusert gjeld og en avtale om reduserte avdrag og renter frem til november 2020.

I begynnelsen av mars i fjor gjennomførte rederiet en inntjeningstest på sine skip, og konklusjonen var at 12 av 19 skip ikke tjente nok til å tilfredsstille kravene i restruktureringsavtalen. Dermed måtte rederiet på ny i dialog med sine kreditorer – en dialog som ennå ikke er avsluttet.

– Det er ikke riktig av meg å gå inn i detaljer, sier Sævik om hva det forhandles om og når en løsning kan ventes.

Taper fortsatt penger

Havila Shipping opererer en flåte på 23 skip, hvorav seks for eksterne eiere.

I fjerde kvartal hadde rederiet en flåteutnyttelse på 83 prosent, eksklusive skip i opplag. Tre ankerhåndteringsskip (AHTS) lå i opplag ved utgangen av kvartalet.

Skipene seilte inn et et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 43,6 millioner kroner, mot 40,5 millioner i tilsvarende kvartal året før. Før skatt satt rederiet igjen med et tap på 71,5 millioner kroner, mot et tap på 834 millioner året før. Selskapet foretok ingen nedskrivninger av skipsverdiene i fjerde kvartal i fjor.

Havila Shipping

(Mill. kr)4.kv/194.kv/18
Driftsinntekter195,8157,9
Driftsresultat−38,6−54,7
Resultat før skatt−71,5−125,3
Resultat etter skatt−71,1−126,2

– OK kvartal

– Driftsmessig var det et ok fjerde kvartal, mens første kvartal 2020 har vært litt mer utfordrende, spesielt for ankerhåndteringsskipene. Vi har flagget et par PSV-kontrakter de seneste ukene og ser at nivået der går i riktig retning. Det ser ut til å være grei aktivitet, men tilbudssiden kan det alltid settes et spørsmålstegn ved. Det er viktig med økt aktivitet også i andre områder for å få balanse i markedet, sier Sævik.

– Tar dere noen av de tre AHTS-ene ut av opplag i år?

– Vi har ingen planer om dette pr. i dag, men så lever vi heldigvis ikke i en statisk verden.

Havila Shipping

  • Supplyrederi basert i Fosnavåg på Sunnmøre.
  • Har en flåte på 23 plattformforsyningsskip (PSV), ankerhåndteringsfartøyer (AHTS), subseafartøyer og beredskapsfartøyer, hvorav seks for eksterne eiere. Tre ankerhåndteringsskip lå i opplag ved utgangen av kvartalet.
  • Notert på Oslo Børs med en børsverdi på 65 millioner kroner. Per Sævik med familie kontrollerer rundt 51 prosent av aksjene i rederiet.