Merker ingen olje- eller corona-effekt ennå

Oljeprisens kollaps vil trolig ikke slå ut i etterspørselen etter offshoreskip i år.

FÅR KONTRAKTER: Oljeprisfallet ventes ikke å drepe etterspørselen etter offshoreskip i år. Foto: Selskapet
Oljeservice

– Fallet i oljeprisen får ikke effekt på kort sikt. Dette «lag’er» gjerne med et år, så jeg tror ikke det får noen stor innvirkning på etterspørselssiden i år, sier DOF-sjef Mons Aase.

Onsdag sikret Austevoll-rederiet DOF seg flere offshorekontrakter.

De to forsyningsskipene (PSV) Skandi Captain og Skandi Texel inngikk avtaler på ett år hver med The Southern North Sea Pool (SNS Pool) – en logistikkleverandør som opererer for ni kunder. I tillegg ble PSV-en Skandi Barra tildelt en fire måneder lang kontrakt med en ikke navngitt kunde. Alle kontraktene starter opp i direkte forlengelse av eksisterende kontrakter.

ETTERSPØRSELEN ETTER OFFSHORESKIP PÅVIRKES LENGE ETTER AT OLJEPRISEN HAR FALT ELLER STEGET: DOF-sjef Mons Aase. Foto: Eivind Yggeseth

Også konkurrenten Eidesvik Offshores sikret seg en kontrakt i går. PSV-en Viking Lady ble tildelt en seks måneder lang jobb med Aker BP, som en del av en rammeavtale med oljeselskapet.

– Vi er rimelig fornøyde med situasjonen, men ser også områder hvor det må forbedringer til, sier konsernsjef Jan Fredrik Meling i Eidesvik Offshore om offshoremarkedet akkurat nå.

Merker ikke noe på kundene

Heller ikke han venter noen negativ effekt av oljeprisens fall med det første.

– Jeg ønsker ikke å kommentere så mye på oljeprisen, men vi merker ingen endringer i markedet eller på kundene, sier Meling.

– Hvis oljeprisen skulle stabilisere seg på et så lavt nivå, så vil det få konsekvenser, men jeg har ingen forutsetninger for å si noe om utviklingen, legger han til.

Ingen corona-effekt

Befraktningssjef Wilhelm P. C. Blystad i Clarksons Platou Offshore sitter tett på offshoremarkedet, og han ser ingen umiddelbare effekter av fallende oljepris eller corona-viruset.

FOR TIDLIG Å SI NOE OM CORONA-EFFEKTEN: Befraktningssjef Wilhelm P. C. Blystad i Clarksons Platou Offshore. Foto: FOTO: CLARKSONS PLATOU

– Beslutninger som oljeselskapene tar nå, gjelder først om 9–12 måneder, og når det gjelder corona er det rett og slett for tidlig å si hvilken effekt dette vil ha på markedet for rigger og båter, sier han.

– Corona er en ny situasjon for oss, og man kan bare spekulere i hvilken effekter det kan få. Foreløpig har det ikke forstyrret operasjonene, sier DOF-sjef Aase.

Det har heller ikke forstyrret Eidesvik Offshore, men konsernsjefen sier at jobbes mye med dette om dagen.

SØRGER FOR Å HA "VIRUS-PROSEDYRER" I ORDEN: Konsernsjef Jan Fredrik Meling i Eidesvik Offshore. Foto: Eivind Yggeseth

– Det er viruset som er krevende for tiden – å sørge for å ha prosedyrer og annet i orden slik at vi unngår å komme i en situasjon hvor vi ikke kan betjene kundene, sier Meling.

DOF og Eidesvik steg

Etter å ha hentet seg litt inn igjen etter mandagens dramatiske fall, snudde oljeprisen ned igjen onsdag ettermiddag. 

En time før Oslo Børs stengte lå prisen på et fat Brent-olje på rundt 36 dollar – nesten 2 dollar lavere enn dagen før. Oljeprisen dro med seg oljeserviceaksjene, som var ned mer enn 7 prosent.

To av de svært få oljeserviceaksjene som ikke falt, var Eidesvik Offshore og DOF.

eidesvik offshore
dof
wilhelm blystad
jan fredrik meling
mons aase
psv
offshore
offshoremarkedet
Nyheter
Oljeservice
Børs