Clarksons Platou Securities advarer om riggselskaper i trøbbel

Rett etter publiseringen av en omfattende oljeserviceanalyse ble oljemarkedet rammet av priskrig. Nå advarer Clarksons Platou Securities om flere riggselskaper i trøbbel.

Dersom de lave oljeprisene vedvarer kan konsekvensene bli dramatiske for riggselskapene. Clarksons Platou Securities spår at riggratene kan falle betydelig. På bildet Seadrills boreskip «West Tellus». Foto: Seadrill

Torsdag 5. mars, dagen før OPEC+-møtet i Wien, sendte oljeservice-analytikerne i Clarksons Platou Securities ut en omfattende rapport der de argumenterte for en videre bedring i oljeservice.

«Vi er grunnleggende positive til oljeservice, men anerkjenner risikoen og innvirkningen av vedvarende coronavirus», sa analytikerne Tobias Eckbo og Fredrik Stene da.

Til deres store overraskelse ble resultatet av OPEC+-møtet priskrig i et oljemarked som allerede var preget av lavere etterspørsel på grunn av coronaviruset. Dermed stupte prisen.

Tirsdag formiddag ble et fat Brent-olje omsatt for under 30 dollar – det laveste nivået siden 2016.

«Selv om vi var positive til de fleste riggselskapene da vi publiserte vår nyeste oljeservice-rapport, kan man trygt si at vi aldri har jobbet så hardt for noe som har blitt utdatert så fort», skriver Clarksons-analytikerne i ny rapport der de skisserer potensielle implikasjoner av det drastiske oljeprisfallet.

Dramatiske konsekvenser

For riggetterspørselen ventes det ikke store utslag i 2020 ettersom riggmarkedet er drevet av det som allerede er sanksjonert.

For 2021 og videre kan det derimot bli dramatiske konsekvenser dersom de lave oljeprisene vedvarer og oljeselskapene begrenser sanksjoneringen av nye offshoreprosjekter.

Meglerhuset estimerer at dersom sanksjoneringen i år reduseres til 2016-nivået på 44 milliarder dollar, vil oljeselskapene kun bruke 98 milliarder dollar på offshore oljeservice i 2021 – det laveste nivået siden 2005, og kraftig ned fra det forrige anslaget på 143 milliarder dollar.

I 2016 ble det til sammenligning brukt 174 milliarder dollar på offshore oljeservice på grunn av ekstremt høy sanksjoneringsaktivitet i årene før. Den hjelpen kan man se langt etter nå.

Et slikt scenario vil få stor effekt på ratene til både flyterigger og oppjekkbare rigger.

OVERRASKET: Analytiker Tobias Eckbo i Clarksons Platou Securities ble i likhet med resten av markedet tatt på sengen av OPEC+-møtet som resulterte i oljepriskrig. Foto: Clarksons Platou Securities

Opp eller ned?

For syvende generasjons boreskip estimerte Eckbo og Stene i utgangspunktet at dagratene ville nå 345.000 dollar pr dag ved utgangen av 2022, opp fra drøyt 200.000 dollar nå.

I verste fall ser Clarksons-duoen at de kan falle til 163.000 dollar pr. dag i samme periode.

For oppjekkbare premiumrigger er historien den samme.

I stedet for å nå 128.000 dollar innen 2022 er omme, innebærer det nye scenarioet at de kan ende opp et sted mellom 76.000 og 97.000 dollar. Nå ligger de på rundt 87.000 dollar pr. dag.

Fritt fall i Borr Drilling

Selv før det seneste oljeprisraset hadde riggaksjer som Borr Drilling og Seadrill falt betydelig siden årsskiftet. Torsdag 5. mars var Borr ned 85 prosent i perioden og Seadrill ned 60 prosent.

Den seneste uken har de stupt videre og kursfallet er nå på henholdsvis 96 og 71 prosent.

Borr falt hele 50 prosent mandag, men var ved 13-tiden tirsdag litt opp igjen.

En rekke riggselskaper er nå i økonomiske vanskeligheter, påpeker Eckbo og Stene, som i forrige rapport gjentok kjøpsanbefalinger på flere av dem, deriblant Borr.

– Ikke bare var selskapene avhengige av bedring. Flere var også fullstendig avhengige av den eksakte timingen, og med den siste ukens begivenheter er det klart bildet har endret seg, sier duoen.

ADVARER: Sammen med kollega Tobias Ecbo advarer analytiker Fredrik Stene om flere riggselskaper som kan få store problemer. Foto: Clarksons Platou Securities

Advarer

Nå advarer de dem som vurderer å benytte kursfallet til å laste opp med riggaksjer.

«Til tross for at vi mener kombinasjonen tynnslitt balanse og gode marketsutsikter burde gi attraktiv opsjonalitet og oppside, er tilfellet det stikk motsatte når tynnslitt balanse kombineres med betydelig refinansieringsrisiko», skriver analytikerne i sin nye rapport.

«Dersom sanksjoneringsaktiviteten offshore skulle avta betydelig, mener vi Valaris, Noble, Seadrill (som allerede har innledet samtaler med bankene), Borr Drilling og Pacific Drilling er selskaper som kan være i trøbbel».

Kommer endringer

Analytikerne tror nevnte opsjonalitet er bedre spilt i obligasjonsmarkedet enn aksjemarkedet for flere av selskapene som kan få problemer med å refinansiere kommende forfall.

Foreløpig har de ikke endret sine anbefalinger eller kursmål, men lar det skinne igjennom at det trolig ligger på bordet.

– Nye forutsetninger både på etterspørsels- og tilbudssiden i oljemarkedet gjør at vi kommer til å gå grundig gjennom våre markedsantagelser for sektorene vi følger og hvilke konsekvenser dette vil ha for enkeltselskaper, sier Eckbo.

– Det vi allerede kan konkludere med er at lavere oljepris historisk har vært korrelert med lavere etterspørsel etter oljeservicetjenester og at dette, alt annet likt, vil være et negativt sjokk for sektorene, tilføyer Stene.