Kontraktsdryss for Solstad Offshore

Napp for fem fartøyer.

KONTRAKTSDRYSS: For Solstad Offshore og toppsjef Lars Peder Solstad. Foto: Ivan Kverme

Equinors britiske datterselskap har forlenget kontraktene med Solstad Offshores PSV-er (plattformforsyningsskip) Sea Frost og Normand Skipper, går det frem av en børsmelding.

Kontraktene er nå faste frem til januar 2023, med en opsjon på ett års forlengelse.

Samtidig har PSV-en Far Spica blitt tildelt en kontrakt med Taqa Bratani for arbeid tilknyttet en brønn, pluss opsjon på ytterligere én brønn. Oppstart er i andre halvdel av mars.

Videre har PSV-ene Normand Service og Normand Titus fått kontrakter av en ikke-navngitt kunde for å støtte et rørledningsskip i Nordsjøen over 8-10 uker, med estimert oppstart medio april.

Det kriserammede supplyrederiet, der Kjell Inge Røkke og John Fredriksen er på eiersiden, faller 11,5 prosent til 52,1 øre i onsdagens handel på Oslo Børs.