Tjener milliarder på kontrakt

BW Offshore har fått en femårig kontraktsforlengelse som bidrar med nesten 4 milliarder kroner på driftsresultatet.

FIKK FEM NYE ÅR: FPSO-en BW Pioneer forblir i Mexicogulfen i ennå noen år. Foto: BW Offshore

Det har vært ventet at BW Offshore ville få en kontraktsforlengelse for det flytende produksjons- og lagringsskipet (FPSO) BW Pioneer, og tidligere denne uken bekreftet selskapet at det har fått fem nye år med MP GOM i Mexicogulfen.

Torsdag opplyste BW Offshore at kontrakten bidrar med rundt 350 millioner dollar på EBITDA (driftsresultatet før av- og nedskrivninger) i perioden. Det tilsvarer nesten 4 milliarder kroner med dagens valutakurs.

– Sammen med en sterk balanse og tilgjengelig likviditet, legger dette et svært godt fundament for fremtiden, sier BW Offshore-sjef Marco Beenen i en kommentar.

Utsetter investeringer

I en børsmelding torsdag der BW Offshore informerer markedet om hvordan det angriper situasjonen rundt coronaviruset, opplyses det også at selskapet utsetter planlagte investeringer for 60 millioner dollar knyttet til den delen av flåten som ikke er i drift. Disse investeringene skyves til 2021.

Selskapet peker samtidig på at det har en god balanse. I fjor reduserte BW Offshore gjeldsnivået betydelig, og ved utgangen av 2019 var nettogjelden på knappe 1 milliard dollar. Det tilsvarer 1,8 ganger EBITDA fra FPSO-ene.

Videre har BW Offshore tilgjengelig likviditet på 418 millioner dollar, inkludert en kontantbeholdning på 183 millioner dollar. I tillegg kommer kontanter som det utskilte datterselskapet BW Energy eier.

Har varslet utbytte

Torsdag varslet Kværner at selskapet vil kutte utbyttebetalingene og at Kværner-sjefens lønn foreslås kuttet med 10 prosent.

BW Offshore har foreløpig ikke sagt noe om å redusere utbyttet som selskapet nylig varslet å ta opp igjen.

Tidligere i år ga BW Offshore sine aksjonærer aksjer i datterselskapet BW Energy i forbindelse med børsnoteringen, og i forrige måned varslet styret at det vil starte opp igjen med faste kontantutbytter. Styret foreslår et utbytte på 25 millioner dollar årlig, som skal betales kvartalsvis. I tillegg til kontantutbytte kan selskapet også komme til å kjøpe tilbake aksjer.