Northern Drilling vil utsette levering av to boreskip

Northern Drilling har på grunn av coronaviruset eklært force majeure for å få utsatt leveringen av to boreskip. Det sør-koreanske verftet protesterer.

RIGGEIER:  John Fredriksen er største aksjonær i Northern Drilling. Foto: Iván Kverme

Etter utskillelsen av «harsh environment»-riggene «West Mira» og «West Bollsta», sitter Northern Drilling (NODL) igjen med to boreskip under bygging ved DSME-verftet i Sør-Korea.

I henhold til kontrakten skal de to syvendegenerasjons ultradypvanns-boreskipene «West Aquila» og «West Libra» leveres i henholdsvis januar og mars neste år, men på grunn av coronaviruset har riggselskapet erklært force majeure for å få en utsettelse.

Det fremgår av årsrapporten til det John Fredriksen-kontrollerte riggselskapet.

– Force majeure-offentligjøringen i Northern Drilling var relatert til COVID-19- sikkerhetsprotokoller som ble fulgt i Korea, opplyser konsernsjef Scott McReaken i Northern Drilling til Finansavisen.

Protesterer

Riggselskapet erklærte force majeure 3. mars og infomerte da DSME om at coronaviruset påvirket oppbevaringen og vedlikeholdet av boreskipene og at DSME vil få beskjed i rimelig tid om hvor lenge leveringen skal utsettes.

Koreanerne responderte en uke senere og benektet da at en force majeure-hendelse hadde inntruffet og protesterte følgelig mot varselet.

– Vi fortsetter å jobbe med verftet for å håndtere boreskip-prosjektene i denne usikre perioden, sier McReaken.

Selskapet skriver i årsrapporten at levering er ventet å finne sted i første halvdelen av 2021 med forbehold om effekten av coronaviruset.

PÅVIRKES AV CORONA: Vedlikeholdet av Northern Drillings to boreskip skal være påvirket av sikkerhetstiltak innført i forbindelse med utbruddet av coronaviruset. Foto: Northern Drilling

Gigarabatt

Boreskipene markedsføres aktivt for «akseptable borekontrakter som kan støtte finansieringen av levering og oppstart», ifølge selskapet, som også har muligheten til å fremskynde leveringen dersom kontrakter og finansiering skulle komme på plass tidligere.

Det var i mai 2018 at selskapet inngikk en avtale om å kjøpe «West Aquila» og «West Libra» av DSME for totalt 592 millioner dollar, tilsvarende nær 6,7 milliarder kroner.

180 millioner dollar ble innbetalt ved signeringen. Resten av beløpet forfaller ved levering.

Opprinnelig ble boreskipene bestilt av Seadrill for nær 600 millioner dollar pr. stykk i 2013 med levering tre år senere. Etter en lengre utsettelse ble byggekontraktene terminert i mars 2018, rundt to måneder før NODL snappet dem opp til halv pris.

John Fredriksen eier 39,4 prosent av aksjene i NODL, som prises til mildt sagt beskjedne 47,6 millioner kroner på Oslo Børs etter en nedgang på 85 prosent siden årsskiftet.