Equinor utsetter planlagt vedlikehold

Equinor utsetter planlagt vedlikehold på fem installasjoner. Det vil ramme leverandører.

UTSETTER VEDLIKEHOLD: Plattformen Kristin er en av fem installasjoner på norsk sokkel hvor vedlikeholdet nå utsettes på grunn av coronautbruddet. Foto: MARIT HOMMEDAL/EQUINOR

Det planlagte vedlikeholdet, såkalt revisjonsstans, utsettes på Åsgard A, Åsgard B, Kristin, Troll C og Norne, samt landanlegget Melkøya i Hammerfest, ifølge Stavanger Aftenblad.

Dette er alle revisjonsstansene som var planlagt i vår.

Utsettelsene skyldes coronapandemien.

– Som følge av pandemien må vi utsette dette. Arbeidet lar seg ikke gjennomføre på en forsvarlig måte, blant annet som følge av smittefare, sier pressekontakt Morten Eek i Equinor.

Rammer leverandører

Eek erkjenner at utsettelsen kan få betydelige følger for en rekke leverandører.

– Dette er store jobber, og utsettelsene får konsekvenser for de bedriftene som hadde planlagt arbeid der. Dette er ingen enkel beslutning, men det lar seg ikke gjennomføre slik situasjonen er, sier han.

Deler lugarer

Eek viser blant annet til at det nå er innført restriksjoner på lugardeling offshore. Under revisjonsstansene jobber flere hundre arbeidere på feltene.

– I disse periodene er vi helt avhengige av at folk kan dele lugar, sier Eek.

Han understreker at sikkerhetskritisk vedlikehold vil bli gjennomført.

Arbeidet skal gjennomføres til høsten eller til neste år, avhengig av hvordan coronasituasjonen utvikler seg.