Prosafe mistet fersk kontrakt på grunn av oljeprisfallet

Boligriggselskapet Prosafe har fått terminert en kontrakt kun én uke etter signering og krever nå hele kontraksverdien utbetalt.

PÅ FULL RATE: «Safe Concordia» er foreløpig upåvirket av oljeprisfallet og coronavirusets herjinger. Foto: Prosafe

Prosafe føyer seg inn i en stadig lengre rekke av oljeserviceselskaper som har fått kontrakter terminert som følge av coronaviruset og oljepriskollapsen.

13. mars kunngjorde selskapet en kontrakt med EnQuest for boligriggen «Safe Zephyrus» knyttet til arbeid ved «Thistle Alpha»-plattformen i den britiske delen av Nordsjøen.

I en oppdatering mandag ble det opplyst at riggen var klar til å bli mobilisert fra Averøy, men at selskapet 20. mars fikk beskjed om å ikke mobilisere likevel.

Årsaken er at produksjonen på Heather og Thistle/Deveron-feltene ikke skal restartes som følge av den lave oljeprisen.  Mandag kveld ble et fat Brent-olje omsatt for 27,51 dollar fatet.

Prosafe opplyser at selskapet vil kreve hele kontraktsverdien for det 21-dagers lange oppdraget på to millioner dollar, tilsvarende vel 23 millioner kroner, utbetalt.

I lys av den rådende markedssituasjonen med Covid-19 og den krasjede oljeprisen, opplyses det følgende om kontraktsituasjonen til selskapets rigger:

  • Safe «Concordia»: På full rate. Kundens personell er demobilisert.
  • «Safe Notos»: På 95 prosent standby-rate, frakoblet og kundens personell demobilisert.
  • «Safe Eurus»: På 95 prosent standby-rate, frakoblet og kundens personell demobilisert.