Långiverne sikrer driften av rederiet ut 2024

Mens Solstad og DOF forhandler videre på overtid om løsninger på sine gjeldsproblemer er Boa Offshore i sluttfasen med en avtale som tar rederiet trygt ut 2024.

SATSER MER PÅ FORNYBART: Boa Offshore ser et potensial for å vokse i fornybar-sektoren, blant annet gjennom oppdrag i forbindelse med utbygging og drift av vindmøller til havs. På bildet er rederiets konstruksjonsskip «Boa Sub C». Foto: BOA OFFSHORE
Oljeservice

– Vi har hatt en god dialog med kreditorene gjennom en periode. Nå er vi enige med banken og har også fått positive tilbakemeldinger fra rundt halvparten av obligasjonseierne i selskapet Boa OCV, sier adm. direktør Helge Kvalvik i Trondheim-rederiet til Finansavisen.

Boa OCV eier Boa Offshores subsea- og konstruksjonsskip.

Som en del av løsningen etableres det et nytt styre i Boa Offshore der obligasjonseierne  vil ha fire av de fem medlemmene. En valgkomité skal sørge for at styret får en representativ sammensetning.

Til forskjell fra de andre kriserammede offshore serviceskipsrederiene har Ole T. Bjørnevik  bare en hovedbankforbindelse, SpareBank 1 SMN. Dagens bank- og obligasjonsgjeld rulles videre, og det er ikke tatt sikte på at noe av gjelden skal ettergis eller omgjøres til egenkapital.

Det er imidlertid lagt opp til en mekanisme for en viss gjeldsreduksjon i det ene obligasjonslånet der den årlige renten som legges til lånet foreslås redusert fra 9,75 til 2 prosent, og med en avtale om profit split ut over dette nivået.

KREDITORENE FÅR FLERTALL: Som en del av avtalen om å forlenge lånene til ut 2024 går Boa-eier Ole T. Bjørnevik med på at långiverne skal ha rett til å oppnevne fire av de fem styremedlemmene i Boa Offshore. Foto: NTB Scanpix

Lengre horisont

– Vi har holdt på med dette en stund og er fornøyd med få på plass en løsning som gjør at vi kan forholde oss til en lengre tidshorisont. Det er også positivt at vi er i mål i god tid før de eksisterende avtalene utløper ved utgangen av 2020, sier Kvalvik.

Innspurten av forhandlingene har skjedd mens coronaviruset har herjet.

– Det er ikke akkurat gjort det lettere. Men vi befinner oss jo i en bransje som har vært i mer eller mindre kontinuerlig krise de siste fem årene og er sånn sett vant til å leve med høy grad av usikkerhet, sier Kvalvik.

Oppgaven for selskapet fremover blir å drive best mulig og ta vare på verdiene for kreditorene og eieren.

Boa Offshores to ankerhåndteringsskip «Boa Bison» og «Boa Jarl» har skiftet navn til «KV Bison» og «KV Jarl» i forbindelse med at de er utleid til Kystvakten på en femårs bareboatkontrakt. Forøvrig består flåten av to subsea konstruksjonsskip, taubåter og flere lektere.

Bokført til 2 mrd.

– Lekterne har gått bra gjennom hele krisen. Taubåtene har også stort sett klart seg greit, mens subsea-, ankerhåndterings- og de tidligere seismikkskipene har vært rammet av den kraftige nedturen vi fikk i kjølvannet av oljeprisfallet, sier Kvalvik.

Siden oljeprisfallet i 2014 har Trondheim-selskapet et akkumulert underskudd på 2.025 millioner kroner før skatt. Ved årsskiftet var den bokførte egenkapitalen negativ med 628 millioner kroner.

Av rapporten for fjerde kvartal fremgikk det at Boa Offshore har en reell bokført egenkapitalandel på 8,9 prosent når man legger skipsmegleranslag for flåteverdiene til grunn. Flåten var ved årsskiftet bokført til 2 milliarder kroner.

Den nåværende avtalen med kreditorene ble inngått i 2017. Kjernen i denne, der Bjørnevik beholdt eierskapet, var avdragsfrihet på obligasjonslånene. I tillegg ble det lagt opp til at eieren skulle realisere verdier som lå i hans hovedselskap Taubåtkompaniet.

Av en oversikt i forbindelse med presentasjonen for obligasjonseiermøtet fremgår det at kreditorene har fått ut 558 millioner kroner fra og med den forrige restruktureringen frem til i dag. Ytterligere 58 millioner kroner tenkes utdelt i denne runden.

STYRELEDER: Advokat Georg Scheel. Foto: Nordisk Skibsrederforening

Rigger for fremtiden

Gjennom avtalen som nå er fremforhandlet mener selskapet at det skapes et grunnlag for videre satsing, noe som er viktig både for ansatte og kunder.

SpareBank 1 SMN har lån i konsernselskapene Boa Barges og Boa Tugs og i ankerhåndteringsbåtene sammen med GIEK, Garantiinstituttet for eksportkreditt. Obligasjonseierne har sine lån i Boa Offshore og Boa OCV.

– Vi synes det er flott at det er funnet en løsning for konsernspissen, sier konsernbanksjef Rune Malvik i SpareBank 1.

Konstruksjonsskipet «Boa Sub C» arbeider på en ettårskontrakt i Vest-Afrika frem til midten av 2020. Deretter har leietageren opsjoner til å beholde skipet videre.

«Boa Deep C» avslutter nå en jobb i Asia og tilbys for nye oppdrag. Men det er ikke flust med arbeid, og konkurransen beskrives som knallhard.