Rigger sendes til kai - gir ratehopp for offshoreskip

Rigger sendes til kai på grunn av olje- og coronasmellen. På kort sikt kan det gi årets høyeste rater for offshoreskipene, men så kan det bli stille.

BRAGT TIL LAND: Seadrills halvt nedsenkbare borerigg «West Hercules», som er på oppdrag for Equinor. Foto: Seadrill

Oppsiktsvekkende dårlig vær i Nordsjøen i januar og februar nærmest strupet aktiviteten i ankerhåndteringsmarkedet (AHTS) helt, før den nå har tatt seg opp igjen med bedre vær.

– Det har sett lysere ut de siste ukene, hvor ratene har klatret oppover og den høyeste rapporterte raten var på 800.000 kroner pr. dag, sier skipsmegler Wilhem P. C. Blystad i meglerhuset Clarksons Platou til Finansavisen.

Nå har imidlertid ratene falt noe tilbake. Onsdag fikk Olympic Subsea og Viking Supply Ships sluttet et skip hver til til rundt 250.000 kroner pr. dag.

Coronaviruset kan faktisk hjelpe ratene tilbake til høye nivåer. Riktignok kun på kort sikt.

VENTER MER AHTS-AKTIVITET: Skipsmegler og befraktningssjef Wilhelm P.C. Blystad i Clarksons Platou Offshore. FOTO: CLARKSONS PLATOU

– Vi forventer mer aktivitet de neste dagene og ser ikke bort ifra at markedet fort kan stramme seg til igjen. Det ligger kun fem ledige skip på norsk side av Nordsjøen. Det betyr at med to riggflytt vil markedet igjen være utsolgt og rederne kan muligens igjen notere nye topprater.

Rigger til land

På norsk side har Equnior allerede flyttet «West Hercules» til land, som følge av coronaviruset, og ifølge Blystad går det rykter om at andre aktører er i ferd med å gjøre det samme.

– Om flere rigger blir terminert og lagt til kai tror vi det kan gi en kortere periode med relativt høy etterspørsel etter AHTS-er for å få riggene til kai, mens det deretter kan bli veldig stille.

Blystad tror ikke den virkelige effekten av covid-19 og oljeprisfallet er sett i spotmarkedet helt ennå, men forventer at den vil bli sterkere de neste ukene.

– Vi har jo begynt å se tegn til utviklingen med skip som er blitt terminert fra eksisterende kontrakter og hvor fremtidige kontrakter for rigger og skip har blitt kansellert.

Så langt er fire lengre PSV-kontrakter terminert. Eidesvik Offshore og Vestland Offshore har mistet én hver, mens Hermitage Offshore har fått terminert to.

Forferdelig PSV-marked

– Hvordan ser det ut fremover i lys av avbrutte oppdrag og fare for kansellerte kontrakter?

– Vi tar inn over oss realiteten om at det som var på vei til å gjenskape et noenlunde sunt marked for rigger og supplyskip på norsk side i Nordsjøen nå er revet i stykker. Vi har allerede sett i dag at flere rederier varsler at båter går i opplag og vi venter at flere vil ta samme avgjørelse i dagene som kommer.

– Markedet er forferdelig for supplyrederne på norsk side akkurat nå. Det er i dag 26 dager siden forrige PSV-forespørsel på norsk side, sier Blystad.

I tillegg til lav oljepris og covid-19 er årsaken at Equinor i februar hyret inn åtte PSV-er på oppdrag med varighet på inntil 16 måneder. Den norske oljekjempen står for om lag 90 prosent av aktiviteten i spotmarkedet for PSV-er på norsk side. Fraværet merkes dermed svært godt.

– Det som for to måneder siden tegnet til et relativt sunt PSV-marked i Nordsjøen denne sommeren, er nå snudd til det motsatte. Ti båter ligger pr. i dag ledig på norsk side, og vi forventer at nye kontrakter vil få de laveste ratene vi har sett hittil i år. De vil ligge langt under driftskostnad, sier skipsmegleren.

– Vi forventer at situasjonen vil ramme rederne hardt og at ratene vil komme betraktelig ned fra det vi har sett den siste tiden, og da spesielt på PSV-siden, hvor markedet i dag teller altfor mange aktive båter, sier Blystad.