Alle ansatte permitteres - Noen få unntak

Electromagnetic Geoservices sier opp alle ansatte med unntak av "skeleton crew" som vil bemanne salg fra multiklientbiblioteket. 

PERMITTERER ALLE ANSATTE: Seismikkselskapet EMGS permitterer alle ansatte for å redusere kostnader.  Foto: EMGS
Oljeservice

Etter at den toårige kontrakten i USA ble kansellert, oljeprisens betydelige fall og usikkerhet forårsaket av COVID-19-pandemien, har seismikkselskapet Electromagnetic Geoservices (EMGS) opplevd en rask forverrig av selskapets etterslep for 2020. 

Styret og ledelsen har derfor vurdert alle mulig tiltak for å bevare og maksimere aksjonærverdien i selskapet. Selskapet må blant annet si opp alle ansatte for å kunne oppnå et lavt nok kostnadsnivå.

Også tilbakelevering av Petrel Explorer ved slutten av nåværende charteravtale, samt å sette Atlantic Guardian i kaldt opplag. 

Hensikten med dette er å bevare tilstrekkelig likviditet ved å redusere kostnader til et minimum, slik at selskapet i senere tid kan skalere opp investeringer. 

"Videre drift vil ikke bare avhenge av tidslinjene og vellykket implementering av nevnte tiltak, men også selskapets evne til å identifisere andre kostnadsreduserende tiltak, inkludert reduksjon i rentebærende og ikke-rentebærende gjeld", skriver EMGS i børsmeldingen. 

Les børsmeldingen her. 

emgs
seismikk
Nyheter
Oljeservice
Børs