Seadrill har fått advarsel i USA

Seadrill oppfyller ikke lenger minstekrav for å forbli notert på New York Stock Exchange (NYSE).

I TRØBBEL: Seadrill og største aksjonær, John Fredriksen i trøbbel på New York Stock Exchange. Foto: Heiko Junge
Oljeservice

Seadrill-aksjen har handlet under en dollar i gjennomsnitt over en periode på 30 dager. Mer presist, den gjennomsnittlige stengekursen i løpet av de siste 30 dagene var på 0,99 dollar. Det bryter med minstekravene for å være notert på NYSE, og selskapet fikk den 26. mars en skriftlig advarsel. Det fremgår av en børsmelding fra onsdag kveld.

Ifølge reglene kan Seadrill komme i tråd med minstekravene dersom selskapet når en gjennomsnittskurs på over en dollar over 30 handelsdager i løpet av den kommende seks månedersperioden. Hvis det er nødvendig å fatte tiltak hos aksjonærene for å havne i tråd med kravene, kan fristen utsettes til neste årlige generalforsamling. I sistnevnte alternativ, forutsettes det at aksjekursen øker betydelig de påfølgende 30 handelsdagene.

Seadrill skal ha svart NYSE at de ønsker å gjøre sitt for å igjen oppfylle minstekravene. Seadrill steg i gårsdagens handel hele 16 prosent til 0,6381 dollar.

nyse
seadrill
Nyheter
Oljeservice
Børs