Borr får tilbake rigger før tiden

STØRSTE EIER: Tor Olav Trøim.  Foto: Eivind Yggeseth
Oljeservice

Tor Olav Trøims Borr Drilling skriver i en børsmelding sent mandag kveld at selskapet har fått varsel om at kontraktene til riggene «Gerd» og «Groa» avsluttes før tiden.  

Riggene som arbeider for Exxon Mobil i Nigeria skulle i utgangspunktet jobbet for selskapet til april og mai 2021. Begge kontraktene krever 180 dagers oppsigelse ved tidlig terminering. 

I Gabon har selskapet fått varsel om operasjonsstans på riggen «Norve» som sluttførte sitt abreid i begynnelsen av måneden, om lag tre måneder før tiden. Også enheten «MSS1» leveres tilbake tidlig ettersom den fullførte arbeidet en måned før tiden. 

Selskapet melder også at en av nybyggene som er i ferd med å aktiveres, samt ytterligere en moderne rigg har fått kontrakter på henholdsvis 1 år og 200 dager  i Sørøst-Asia med oppstart i tredje kvartal. 

Med nye kontrakter og de tidlige termineringene er ventet å ha en negativ nettoeffekt på ordrereserven på om lag 16 millioner dollar.