Fra vondt til verre i rigg

Oljeselskapene fortsetter å kvitte seg med borekapasitet og sender riggselskapene enda nærmere restrukturering.

TAUET TIL LAND: Stadig flere rigger må gå fra sine eksisterende oppdrag. Foto: SOLSTAD
Oljeservice

– Det er blitt veldig mye verre, sier rigganalytiker Martin Huseby Karlsen i DNB Markets.

Allerede før oljeprisen stupte og covid-19-pandemien for alvor slo inn i markedet for en knapp måned siden, så DNB Markets-analytiker Martin Huseby Karlsen for seg en dyster fremtid for riggsektoren. Med milliardgjeld og svak likviditet spådde han at mange av selskapene var tvunget til restrukturering eller konkursbeskyttelse.

Siden har utviklingen bare gått én vei.

VENTER ET RUSH AV RESTRUKTURERINGER: Analytiker Martin Huseby Karlsen i DNB Markets. Foto: FINANSAVISEN

– Riggselskapene er truffet enda hardere, sier Huseby Karlsen.

– Det er ingen kjære mor fra oljeselskapene. Prosjekter skyves, kontrakter termineres og rigger parkeres. Med den gjelden riggselskapene har, tror vi ikke på noen løsning før det er ryddet helt opp i balansene. Vi tror de fleste må gjennom en restrukturering eller konkurs.

Borrs ordrebok krymper

En rekke riggkontrakter er blitt terminert av oljeselskapene den seneste tiden.

Sist ute er Borr Drilling, som allerede er i store vanskeligheter. Tirsdag meldte det Tor Olav Trøim-dominerte riggselskapet at det netto har fått terminert riggkontrakter for tilsammen 16 millioner dollar. I tillegg kan det stå foran ytterligere termineringer.

Blant annet er kontraktene for de to oppjekkbare riggene «Gerd» og «Groa» terminert. Disse skulle opprinnelig ha jobbet for ExxonMobil i Nigeria frem til april og mai 2021. I tillegg ble arbeidene som riggen «Norve» utførte for BW Energy i Gabon stoppet tidlig i april, tre måneder tidligere enn antatt. Selskapet har også mottatt varsel om terminering av kontrakten for den halvt nedsenkbare riggen «MSS1» – én måned tidligere enn estimert.

Sannsynligvis beløper termineringene seg brutto til rundt 65 millioner dollar, mens selskapet også er tildelt kontrakter for rundt 50 millioner.

MISTER KONTRAKTER: Tor Olav Trøims riggselskap Borr Drilling har fått terminert flere kontrakter i Vest-Afrika. Foto: NTB Scanpix

– Når man ser hva andre selskaper har fått kansellert, så er det ikke noe sjokk at også Borr Drilling lider samme skjebne. Operasjoner i Vest-Afrika er veldig utfordrende nå, og der har Borr en del eksponering, sier Huseby Karlsen.

Milliarder fordufter

I forrige uke presenterte Rystad Energy en analyse hvor byrået anslo at 10 prosent av riggselskapenes kontraktsvolumer kan bli kansellert i 2020 og 2021. Det tilsvarer et inntektstap for riggselskapene på rundt 3 milliarder dollar.

I perioden fra 2014 til 2017 ble kontrakter for mer enn 22 milliarder dollar terminert, og Rystad Energy mener at situasjonen ikke er noe lettere for riggselskapene denne gangen, der til og med de solide selskapene kan bli tvunget til å restrukturere sine balanser. Det må de gjøre i et marked hvor det er betydelig mer kostbart å hente kapital.

Alt handler om likviditet

Investorene likte dårlig at Borr Drilling hadde mottatt termineringsvarsler, og sendte aksjen ned 47 prosent rett etter at Oslo Børs åpnet tirsdag.

Aksjen har vært svært volatil i år, blant annet som følge av at likviditeten er under press og at selskapet sannsynligvis trenger påfyll av kapital.

– Hele caset handler om likviditet. Selskapet hadde skjør likviditet i utgangspunktet, og når det i tillegg mister kontrakter, så akselererer det behovet for kapital, sier Huseby Karlsen, som tidligere har estimert at Borr Drilling ville gå tom for kontanter i andre kvartal.