Gode og dårlige nyheter for Transocean

Transocean blir nå berørt av oljeselskapenes massive kutt i letebudsjettene. Samtidig drypper det også litt mer arbeid på riggkjempen.

GULLRATE: «Transocean Encourage» er en av Transoceans rigger som bidrar mest til inntjeningen på oppdrag for Equinor. Foto: Transocean
Oljeservice

Av Transoceans seneste flåteoppdatering fremgår det at kontrakten for boreskipet «Deepwater India» med Burullus i Egypt er kansellert.

Samtidig er kontrakten for «Deepwater Asgard» i Mexicogolfen forlenget med 41 dager.

«Transocean Norge» har også fått mer arbeid for Equinor. I utgangspunktet var kontrakten fast til august 2020 med opsjoner til oktober. Nå er kontrakten fast til mars 2021, fremgår det av oppdateringen.

Samlet gir det en økning i ordrereserven på 10 millioner dollar. Det er likevel ikke nok til å forhindre at ordrereserven faller til 9,6 milliarder dollar, fra 10,2 milliarder dollar i februar.

Opplag

Siden forrige oppdatering fra midten av februar er også ytterligere to rigger lagt i opplag. Det gjelder de halvt nedsenkbare boreriggene «Henry Goodrich» og «Transocean 712».

Sistnevnte skulle i utgangspunktet jobbe for ConocoPhillips til januar 2021.

Etter at Transocean i mars besluttet å skrote «Polar Pioneer», «Songa Dee», «Sedco 714» og «Sedco 711», alle ferdigstilt på 80-tallet, er 1983-bygde «Transocean 712», selskapets eldste rigg og den eneste midwater-riggen igjen i flåten.

I en tidligere versjon av denne saken skrev vi at Equinor har nedjustert ratene for tre av Transoceans borerigger på norsk sokkel. Trolig skyldes det som papiret ser ut som ratenedgang et valutaelement i kontraktene som kicker inn grunn av kronens seneste svekkelse mot dollar.

transocean
transocean norge
riggselskaper
riggmarked
flåteoppdatering
equinor
rigg
riggkontrakt