Aker BP terminerer Maersk-kontrakt

ARBEIDSLEDIG: Den halvt nedsenkbare boreriggen «Maersk Developer». Foto: Maersk Drilling
Oljeservice

Maersk Drilling har fått terminert to kontrakter med henholdsvis BG International og Aker BP.

BG har terminert kontraten for «Maersk Developer» med umiddelbar virkning, mens Aker BP har terminert kontrakten for «Maersk Reacher», som fungerte som boligrigg på Valhall-feltet, med virkning fra slutten av april.

Kontraktene løp opprinnelig ut i henholdsvis august og oktober.

Maersk venter å bli kompensert for termineringene og at den finansielle effekten derfor vil være begrenset.

maersk drilling
aker bp
rigg
bg international
riggkontrakt
riggselskaper