De verste kan bli de beste

Riggselskapene er på vei inn i en runde med omfattende restruktureringer. De med mest gjeld kan paradoksalt nok stå igjen som vinnere, tror DNB Markets.

ØNSKER KUTT I TILBUDET: Mange av riggene som ligger i opplag bør skrapes, mener DNB Markets. Foto: Anders Horntvedt
Oljeservice

– Det er en risiko for at selskaper som Odfjell Drilling og Maersk Drilling blir taperne, sier analytiker Martin Huseby Karlsen i DNB Markets.

Hele oljeserviceindustrien er blitt truffet svært hardt av den seneste nedturen i markedet – ikke minst riggsektoren. Nedturen har bidratt til at man er på vei inn i en ny runde med restruktureringer.

Slik verden ser ut nå er det veldig få riggselskaper som kan ha gjeld
Martin Huseby Karlsen, DNB Markets

DNB Markets er ikke i tvil om hva som bør skje der.

– Slik verden ser ut nå er det veldig få riggselskaper som kan ha gjeld. De fleste brenner cash selv om de ikke hadde hatt lån, sier Huseby Karlsen.

VIL HA BORT GJELDEN: Analytiker Martin Huseby Karlsen i DNB Markets. Foto: Eivind Yggeseth

– Det kommer en tsunami av Chapter 11-situasjoner, og vi mener at mer eller mindre all gjeld må konverteres til egenkapital i disse prosessene. For selskapene som ikke har bankgjeld, er vi overbevist om at all gjeld blir konvertert og at disse selskapene kommer ut på den andre siden med kun egenkapital.

De beste kan bli taperne

Paradoksalt nok kan selskaper som er relativt solide – som Odfjell Drilling og Maersk Drilling – komme dårligst ut.

Den største frykten er at de er de eneste som blir sittende igjen med en gammel kapitalstruktur
Martin Huseby Karlsen, DNB Markets

I disse selskapene er det ikke noe grunnlag for å sette i gang med Chapter 11 (amerikansk konkursbeskyttelse) siden de har en grei ordrebok, lav gjeld og gjelden i hovedsak er sikret bankgjeld.

– Det er en risiko for at de kan bli taperne. Den største frykten er at de er de eneste som blir sittende igjen med en gammel kapitalstruktur og høye break-even-nivåer, mens de andre har kvittet seg med all gjeld, sier Huseby Karlsen.

«De fem første»

DNB Markets venter at «de fem første» som går inn i en eller annen form for restrukturering er Valaris, Seadrill, Borr Drilling, Noble og Pacific Drilling.

For disse har meglerhuset estimert at rundt 11 milliarder dollar i obligasjonsgjeld kan bli omgjort til egenkapital i denne restruktureringsrunden.

Valaris, Noble og Pacific Drilling ventes å komme ut av restruktureringene nærmest uten gjeld, mens det ifølge DNB Markets kan være at kreditorene ønsker å beholde noe sikret gjeld i Seadrill og Borr Drilling.

I forrige uke tyvstartet overraskende nok Diamond Offshore en prosess i retning av Chapter 11, etter at selskapet besluttet å la være å betale renter på sine lån.

– Selskapet ønsker nok å posisjonere seg tidlig for det som vil skje etter at det er ryddet opp i balansene, sier Huseby Karlsen.

Skraping og konsolidering

Etter at riggselskapene har restrukturert balansene sine, er man imidlertid ikke ferdig.

Det industrien trenger da er skraping og konsolidering, ifølge DNB Markets-analytikeren, som mener at halvparten av dypvannsriggene må skrapes.

– Hvordan konsolideringen vil foregå er imidlertid vanskelig å si nå, sier Huseby Karlsen.

Han legger imidlertid til at selskapene som sitter igjen med gjeld risikerer å bli plassert på sidelinjen når sektoren konsolideres, nettopp fordi de har gjeld.

riggmarked
Martin Huseby Karlsen
dnb markets
riggselskaper
borr drilling
seadrill
odfjell drilling
maersk drilling
valaris
noble corp
diamond offshore drilling
energi