Siem Offshore er skuffet over bankene

Styret i Siem Offshore er skuffet over at bankene ikke tar initiativ til konsolidering og samarbeid i offshore serviceskipssektoren.

SKUFFET: Kristian Siem og Siem Offshore etterlyser mer konsolidering i offshore servicenæringen og er skuffet over at ikke bankene leder an. Foto: Iván Kverme
Oljeservice

«Aberdeen, Bergen og Stavanger er tomme for skip igjen og igjen, noe som er et godt tegn. Det er bare et spørsmål om tid før eierne igjen har prismakten i sine hender», sa konsernsjef Bernt Omdal i Siem Offshore i slutten av februar.

Både han og styret øynet da en gradvis bedring i markedet for offshore serviceskip generelt og spotmarkedet for ankerhåndteringsskip (AHTS) spesielt.

– Det håpet er nå ute, skriver styret, som ledes av hovedeier Kristian Siem, i årsrapporten.

Covid-19-pandemien og oljepriskollapsen rammer offshoresektoren med full styrke. Prosjekter utsettes, kontrakter termineres og kronesvekkelsen slår rett inn på en hardt presset likviditet.

Etterlyser samarbeid

– Vi stålsetter oss for en nedtur som trolig blir verre enn det vi har opplevd de siste årene, skriver Siem-styret i rapporten.

Kristian Siem har lenge vært en pådriver for konsolidering i offshorenæringen og forsøkte selv å overta Farstad Shipping tilbake i 2017 før Kjell Inge Røkke og John Fredriksen kom inn i bildet.

Foruten prosessen som til slutt resulterte i gigantrederiet Solstad Offshore har lite skjedd.

I årsrapporten gjentas nødvendigheten av konsolidering og samarbeid for å overleve krisen.

– Dette er tiden da rederne burde jobbe sammen for å utnytte mulighetene til å overleve frem til enden av en lang, mørk tunnel med laber aktivitet for alle fartøyene våre. Bare ved å jobbe sammen kan man planlegge og oppnå den riktige flåtedisponeringen og koordinere opplag av skip, skriver styret.

Skuffet over bankene

Siem-styret påpeker at flesteparten av rederiets banker også er långivere til så godt som alle konkurrentene, og dermed «i posisjon til å påvirke denne nødvendige utviklingen».

– Skuffende nok virker ikke bankene å være villige til eller forberedt på å ta på seg denne vitale rollen, skriver styret videre.

At rederiene jobber hver for seg med å løse sine finansielle problemer skaper bare mer konkurranse dem imellom, noe kun kundene – oljeselskapene – tjener på, mener Siem.

Et eksempel på den desperate kampen om oppdragene kunne man se tirsdag da Shell sluttet tre ankerhåndteringsskip (AHTS) til å flytte Diamond-riggen «Ocean Endeavour».

Selv med en utnyttelsesgrad på nær 90 prosent og kun en håndfull ledige båter i hele Nordsjøbassenget, endte ratene på 7.000 pund. Det tilsvarer knapt 92.000 kroner og dekker knapt driften.

– Ironisk nok er det bankene som er eksponert mot den kontraktsmessige nedsiden i denne nye virkeligheten, påpeker styret med henvisning til at bankene i realiteten kontrollerer rederiene.

– Det har skapt en kunstig, usunn og ikke-bærekraftig konkurransesituasjon i industrien vår.

HELOMVENDING: Mye tydet på at spotmarkedet for ankerhåndteringsskip i Nordsjøen skulle få et ganske bra år. Så kom coronaviruset og oljepriskollapsen. På bildet «Siem Sapphire» og «Siem Emerald». Foto: Anders Horntvedt

Pusterom

Tross brått forverrede fremtidsutsikter, er Siem sterk i troen på et bedre marked frem i tid, og anser seg bedre posisjonert enn de fleste på grunn av «sitt lavere gjeldsnivå, sin moderne flåte, sterke operasjonelle trackrecord, gode rykte hos kundene og evne til å sikre arbeid til flåten».

Offshorerederiet, som har rundt én milliard dollar i gjeld, fikk nylig mer tid på seg til å sikre en langsiktig finansiell løsning. Det betyr bortfall av all gjeldsbetjening og finansielle lånevilkår frem til 15. mai.

DNB, Eksportkreditt Norge, SR-Bank, ABN Amro og Hamburg Commercial Bank er blant rederiets sikrede långiverne.

Avtalen kom i stand etter at eierne i obligasjonslånet SIOFF01 gikk med på å se vekk fra enkelte lånevilkår frem til 30. juni.

– Dersom långiverne våre er realistiske angående alternativene deres og stoler på at vi vil gjøre det beste ut av en svært utfordrende situasjon, er styret optimistisk til at dagen vil komme når ratene tillater tilbakebetaling av resten av gjelden vår og at selskapet vil oppleve en ny dag, skriver Siem-styret.

siem offshore
offshorerederi
kristian siem
Corona
offshoremarkedet
ahts
psv