Lysglimt i fornybar energi

Et godt fotfeste i fornybarsektoren kan vise seg å være gull verdt for offshoreaktører som går en tøff tid i møte.

PÅ JOBB: Subseaskipet «Olympic Ares», som tilhører Olympic Subsea, startet på en ny ettårskontrakt i april. Foto: Olympic Subsea
Oljeservice

– Offshoremarkedet som helhet er utvilsomt i en mer utfordrende situasjon enn vi så for oss i årets to første måneder. Men vi opplever at det kommer ut forespørsler om oppdrag i markedet og at eksisterende kontrakter forlenges, så det er helt klart lyspunkter, sier analytiker Jesper Skjong i Fearnley Offshore Supply til Finansavisen.

Covid-19-pandemien og totalkollapsen i oljemarkedet, hvor man har sett de laveste prisene på over 20 år, har fått oljeselskapene til å dra i nødbremsen. Daglig leser man prosjekter som blir utsatt eller kansellert, kontrakter som termineres og skip som blir lagt i opplag.

Alt er imidlertid ikke bare svarte natta. Om man ser litt lenger enn ett år frem i tid er det grunn til å være forsiktig optimist til tross for at industrien nå går en tøff tid i møte. 

Lys i tunnelen

– Vi må ikke glemme at offshoreindustrien lå an til et skikkelig oppsving i 2020 før covid-19. Det er en nedgang i etterspørselen, en nedgang som sannsynligvis vil vare en stund. Men når verden returnerer til normalen vil også etterspørselen etter olje og offshorefartøyer gjøre det, skriver Skjong i en fersk rapport.

Selskapene som opererer innen subsea- og fornybar-segmentene preges også sterkt av nedturen, men Skjong tror likevel de vil klare seg best.

– Både TechnipFMC og Subsea 7 er tildelt prosjekter selv etter at nedstengningene begynte for alvor og i andre kvartal har man allerede sett flere kontraktstildelinger til de store subsea-entreprenørene, sier analytikeren.

Senest torsdag meldte Subsea 7 om en betydelig kontrakt innen offshore vind verdt inntil 300 millioner dollar, tilsvarende 3,2 milliarder kroner.

TechnipFMC, som onsdag kunngjorde milliardnedskrivninger i første kvartal, har også sikret seg mer arbeid, og inngått et samarbeid med det finske fornybarselskapet Neste.

Fornybar energi

– Undervannsentreprenørene har begynt å bevege seg inn i offshore vind og andre fornybarsegmenter. Der skjer det ting, noe som er veldig positivt, sier Skjong.

Blant annet fikk Vard nylig i oppdrag å bygge et nytt havvindskip (SOV) for Ta San Shang Marine i Taiwan. Fartøyet skal benyttes av danske Ørsted.

– Det er absolutt prosjekter som går sin vante gang. Det er også forventet at en mindre andel offshoreprosjekter kanselleres. Enkelte avgjørelser vil snarere bli utsatt til man har bedre kontroll på situasjonen, sier Skjong.

Han påpeker at olje- og gassprosjekter offshore vil påvirkes mindre enn tilsvarende prosjekter på land, mens fornybarprosjekter offshore trolig berøres aller minst.

– Vi forventer ikke i nærheten samme påvirkning på offshoreprosjekter innen fornybar energi. Der ser det i hvert fall ikke helt bekmørkt ut.

Gode nyheter

For offshorerederier som allerede har fått et godt fotfeste innen fornybarsektoren, som Stig Remøys Olympic Subsea og Østensjø i Haugesund, er spådommene til Fearnley Offshore Supply gode nyheter.

Begge var tidlig ute med å vri satsingen fra olje og gass og inn mot det grønne skiftet.

– Selv om det har vært utfordrende økonomiske beslutninger å ta i et presset marked, er aktørene som har etablert forretningssegmenter i fornybarindustrien gjerne dem som er best rustet med de markedssvingningene vi ser nå, sier Skjong.

SER LYSPUNKTER: Analytiker Jesper Skjong i Fearnley Offshore Supply. Foto: Fearnley Offshore Supply
fearnley offshore supply
jesper skjong
skipsmeglerhus
subsea
fornybar energi
offshoremarkedet