Skal spare over 1 milliard

Lav oljepris og negative coronaeffekter får PGS til å legge flere skip i opplag og kutte kostnadene med godt over én milliard kroner.

SVINGER SPAREKNIVEN: PGS-sjef Rune Olav Pedersen har merket en kraftig oppbremsing i seismikkmarkedet. Foto: Frank Helge Njøsen
Oljeservice

2020 startet nokså positivt, men siden tidlig i mars har mye snudd til det verre for PGS og resten av seismikksektoren.

Torsdag la PGS-sjef Rune Olav Pedersen frem tallene for fjerde kvartal og ga sine forventninger til utsiktene. De viser at oljeselskapene reduserer det de kan og skyver prosjekter ut i tid.

– Det er et svært vanskelig marked på kort sikt, sier Pedersen.

Skal kutte stort

Han setter derfor i verk omfattende tiltak for å redusere kostnadene kraftig.

Skip i opplag, midlertidige permitteringer, lønnsfrys og bortfall av bonuser er blant tiltakene.

Til sammen skal PGS kutte de årlige kostnadene med mer enn 100 millioner dollar, noe som tilsvarer 1,1 milliarder kroner.

Det kan bli mer.

– Ytterligere reduksjoner er sannsynlig, sier Pedersen.

PGS vil også redusere i investeringene.

De generelle investeringene ventes å bli på under 50 millioner dollar i år, ned fra 80 millioner. Videre ventes investeringene i såkalte seismiske multiklientundersøkelser å bli på mellom 150 og 200 millioner dollar.

– Dette er ganske usikkert. Hvor det vil ende opp er uklart, sier konsernsjefen.

Legger skip i opplag

Det seneste året har PGS hatt fem skip i opplag og åtte skip i drift.

Disse er så å si fullbooket for andre kvartal, men man skal ikke se lenger enn til fjerde kvartal før ingenting er booket.

– Utsiktene for andre halvår er svært svake, og det er usikkert hva vi gjør når vi kommer dit, sier PGS-sjefen.

I forrige måned besluttet selskapet å legge ytterligere to seismikkskip.

I løpet av inneværende kvartal blir disse lagt i såkalt kaldt opplag, noe som betyr at de ventes å være ute av markedet i lengre tid.

Nå velger selskapet også å legge et tredje skip i opplag – fra tredje kvartal.

Dette legges i såkalt varmt opplag slik at det kan komme raskt ut igjen når markedet blir bedre.

Dette betyr at PGS kun vil ha fem skip i markedet fra neste kvartal.

Samtidig er selskapet parat til å ta enda flere skip ut av markedet hvis det skulle være behov for det.

– Vi vil vurdere ytterligere kapasitetsjusteringer om nødvendig, og er klare til å handle raskt, sier Pedersen.

Han venter at andre selskaper følger etter, og tror på en betydelig reduksjon i tilbudssiden fremover.

– Det er en midlertidig ubalanse i oljemarkedet. Når verden normaliserer seg vil etterspørselen stige og vi venter da en gjeninnhenting i seismikkmarkedet. Den kan bli styrket av at spillerne nå tar ut kapasitet.

I dialog med bankene

Som en del av tiltakene for å sikre at selskapet har tilstrekkelig likviditet, fikk PGS gjennomført en etterlengtet refinansiering i vinter.

I lys av det som har skjedd i markedet i det siste, klarer likevel ikke selskapet å betale ned på gjelden som planlagt. 

Derfor sees det på ulike tiltak, som betalingsutsettelser, rentefritak og lignende.

– Vi er i dialog med bankene – på et tidlig stadium – og vi jobber med ulike løsninger, sier Pedersen.

Selskapet bokførte et tap på over 100 millioner dollar i årets første kvartal. Det skyldes blant annet nedskrivninger på over 50 millioner dollar på skipene som ligger i opplag.

Til tross for negative resultater og svake utsikter, steg PGS-aksjen over 4 prosent torsdag ettermiddag. Det var litt mer enn oljeserviceaksjene generelt, som var opp i takt med en oppgang i oljeprisen.

PGS

(Mill. USD)*1. kv./201. kv./19
Driftsinntekter168,3141,9
Driftsresultat−64,5−26,5
Resultat før skatt−99,6−48,5
Resultat etter skatt−101,8−49,1

* Basert på selskapets egen segmentrapportering, hvor blant annet deler av inntektene er periodisert.

pgs
kvartalsrapport
seismikk
rune olav pedersen