NorAm Drilling rammes av oljekollapsen

John Fredriksens landriggselskap måtte ha lettelser i lånevilkårene ved årsskiftet på grunn av svak oljepris og aktivitetsfall i USA. Så kollapset markedet helt.

TRØBBEL PÅ LAND: John Fredriksen eier riggselskaper som sliter både til havs og på land.  Foto: Eivind Yggeseth
Oljeservice

Landriggselskapet NorAm Drilling risikerte ved årsskiftet å havne i brudd med vilkårene i sitt obligasjonslån, og måtte blant annet få redusert egenkapitalkravet fra 35 til 30 prosent. Lånets utestående er 80 millioner dollar – 855 millioner kroner.

Bakgrunnen var den rådende oljeprisen, som da vaket rundt 60 dollar fatet, og aktivitetsfallet i Permian-bassenget i USA der selskapets elleve avanserte landrigger opererer. 

Nå er prisen på den amerikanske WTI-oljen mer enn 70 prosent lavere, og selskapet må på nytt fri til obligasjonseierne – denne gangen for å fjerne egenkapitalkravet helt.

Trøbbel med avdrag

«Utsteder har konkludert med at selskapet trolig vil være i brudd med egenkapitalkravet resten av lånets løpetid frem til 3. juni 2021», heter det i et brev til obligasjonseierne.

NorAm Drilling har også utfordringer med et avdrag på fem millioner dollar, eller drøyt 50 millioner kroner, som forfaller til betaling 3. juni 2020 og ber derfor om at dette bortfaller.

Likviditeten strekker imidlertid til å betale rentene som forfaller samme dag. Årlig kupongrente er 9 prosent.

Obligasjonseierne mottar en engangsbetaling på 0,3125 prosent av lånebeløpet for å gå med på forslaget. Mer enn to tredjedeler har allerede indikert at de vil akseptere dette.

STYRELEDER: Ship Finance-sjef Ole B. Hjertaker er styreleder i NorAm Drilling. Foto: Iván Kverme

– Krevende

– Det er ikke tvil om at det er krevende tider for oljeproduksjonen i USA når oljeprisen faller så kraftig som vi har sett, spesielt tatt i betraktning at løftekostnadene for olje er høyere i USA enn mange andre regioner, sier NorAms styreleder Ole B. Hjertaker til Finansavisen.

Antallet aktive rigger på land i USA har falt betydelig de siste ukene, og ifølge Hjertaker er heller ikke NorAm skånet for dette aktivitetsfallet.

At fem av elleve rigger er på lengre kontrakter bidrar imidlertid til å opprettholde aktiviteten.

– NorAm har en kostnadseffektiv overhead-struktur og med de justeringene som er foreslått i obligasjonslånet, tror vi det vil være tilstrekkelig likviditet for å stå igjennom denne krisen, sier han, og uttrykker samtidig en viss optimisme til fremtidsutsiktene.

– Vi tror at god historisk performance og moderne rigger er gode ingredienser for å lykkes når aktiviteten kommer tilbake.

John Fredriksen eier 67,7 prosent av aksjene via Geveran Trading Co. Fredriksen-gruppens skipseiende selskap Ship Finance eier i tillegg 5,4 prosent i NorAm Drilling.

noram drilling
landrigger
usa
obligasjonslån
john fredriksen
ole b. hjertaker