Ny endring i kontrakt mellom Eidesvik og Seabed: Fartøy går i standby i opptil ett år

Eidesvik-fartøyet kan bli værende i standby-modus til 1. april 2021.

KONTRAKTSENDRING: For Eidesvik-fartøyet «Subsea Viking». Foto: Eidesvik Offshore
Oljeservice

Eidesvik Offshore har kunngjort en ny endring i kontraktene selskapet meldte om 19. februar. Dette var kontrakter med Seabed Geosolutions for fartøyene «Vantage» og «Subsea Viking».

Begge kontraktenes varighet ble oppgitt til cirka fire måneder, pluss opsjoner for forlengelse, med tenkt oppstart i direkte fortsettelse fra fartøyenes eksisterende kontrakter.

Allerede har Seabed Geosolutions levert tilbake «Vantage» tidligere enn planlagt, og kontrakten for dette fartøyet er kansellert.

Nå har partene kommet til enighet om en standby-periode for det andre fartøyet, «Subsea Viking», opplyses det i en melding.

Standby i opp mot et år

Standby-perioden trådte i kraft 27. mars i år, og løper til senest 1. april 2021.

Oppstart av kontrakten kan skje tidligere enn 1. april neste år, påpekes det.

Opprinnelig innebar Seabed-kontraktene at «Subsea Viking» og «Vantage» ville være beskjeftiget til slutten av juli i år.

Kontraktene var en del av en langsiktig avtale mellom Eidesvik Offshore og Seabed Geosolutions, som ble inngått i mai i fjor. Avtalen gjelder utleie av fartøyer for seismikk- og nodetjenester.

eidesvik offshore
seabed geosolutions
subsea viking
vantage
Nyheter
Oljeservice
Børs