Odfjell Drilling venter svakere etterspørsel og rater etter coronakrisen og kollapsen i oljemarkedet

Men selskapet venter fortsatt høy utnyttelse for sine rigger beregnet på tøffe værforhold.

TÅLER VÆR OG VIND: «Deepsea Stavanger» er en 2010-bygget harsh environment-rigg beregnet for boring på ultradypt vann og i tøffe værforhold. Totalt har Odfjell Drilling seks harsh environment-rigger i flåten. Foto: Odfjell Drilling
Oljeservice

Odfjell Drilling ser økt usikkerhet innen bore- og oljeservicemarkedet, og riggselskapet venter at utnyttelsen i den totale tilgjengelige riggflåten vil forbli på lave nivåer, særlig innen drift på dypt vann og i roligere farvann. Det fremgår av selskapets årsrapport for 2019, som nå er publisert.

For tiden har selskapets seks harsh environment-rigger, som er beregnet for tøffere arbeidsforhold, full utnyttelse, og Odfjell Drilling venter at utnyttelsen vil fortsette å ligge på høye nivåer.

Selskapet regner imidlertid med at det vil bli en viss nedgang i etterspørsel og rater.

Odfjell Drilling ser også at det vil bli mer skraping og ytterligere reduksjon på tilbudssiden på kort og mellomlang sikt, som følge av svakhetene i markedet.

Selv om det er usikkerhet når det gjelder etterspørselen for boretjenester, anser Odfjell Drilling seg som godt posisjonert for flere oppdrag.

Beste år siden 2014

2019 ble resultatmessig det beste året siden oljenedturen startet i 2014, opplyser selskapet i årsrapporten.

Selskapet opplevde at markedssituasjonen fortsatt var utfordrende, men noe bedre enn tidligere år.

Og i sin innledning i årsrapporten sier konsernsjef Simen Lieungh at balansen mellom tilbud og etterspørsel i harsh environment-markedet var blitt bedre.

Etter utbruddet av coronaviruset og kollapsen i samarbeidet mellom Opec+ og Russland har det imidlertid, ifølge selskapet, vært en dramatisk endring, både hva gjelder verdensøkonomi og utsikter for resten av året.

odfjell drilling
årsrapport
harsh environment
riggmarked
coronavirus
coronakrisen
oljepriskollaps
opec+
russland