Kværner varsler smell på 190 millioner som følge av coronaviruset

Underliggende drift for Field Development svekkes med 190 millioner som følge av coronaviruset.

TALL MANDAG: Kværner og konsernsjef Karl-Petter Løken kommer med regnskapet for første kvartal til mandag, men allerede nå kan selskapet melde om negative coronaeffekter. Foto: NTB Scanpix
Oljeservice

Kværner legger frem regnskapet for første kvartal mandag morgen. Allerede nå varsler selskapet at resultatene vil være negativt påvirket av coronakrisen.

Selskapet opplyser at det har tatt ekstra kostnader og gjort avsetninger i forbindelse med coronasmitten.

Samlet negativ effekt estimeres til omtrent 190 millioner kroner.

Effekten slår inn på driftsresultatet før av- og nedskrivninger (ebitda) i selskapets Field Development-rapportering, som inkluderer partnerselskaper.

Kværner estimerer en omsetning på rundt 2.190 millioner kroner i første kvartal, og at ebitda i Field Development-rapporteringen blir på cirka minus 130 millioner kroner.

Coronatiltak

Selskapet opplyser at det som følge av coronavirusutbruddet har demobilisert flertallet av innleid personell som jobbet med pågående prosjekter, det er innført hjemmekontor for kontoransatte, mens andre tiltak innen smittevern har påvirket den daglige driften ved selskapets verft.

Driften fortsetter imidlertid, om enn med redusert kapasitet.

«Inntil usikkerheten knyttet til tilgjengelighet og merkostnader for prosjektenes ressurser er konkludert, har Kværner midlertidig redusert inntektsføringen av marginer for noen prosjekter», opplyser Kværner.

kværner
resultatvarsel
resultatsesong
coronavirus
coronakrisen
karl-petter løken
field development