Tjente 28 millioner som riggsjef

Odfjell Drilling-sjef Simen Lieungh hadde en lønn på 7 millioner kroner i fjor. Bonusen var nesten tre ganger så høy.

TJENTE 28 MILL.: Simen Lieungh (60) har ledet Odfjell Drilling siden 2010.  Foto: Iván Kverme
Oljeservice

Simen Lieungh kan se tilbake på et særdeles lukrativt år som sjef for riggselskapet Odfjell Drilling i Bergen.

Ifølge selskapets årsrapport hadde han en lønn på 646.000 dollar i 2019, noe som tilsvarer 6,9 millioner kroner med dagens valutakurs.

Det er imidlertid ingenting mot bonusen han oppnådde. Den var på hele 20,6 millioner kroner.

Samlet sett hadde Lieungh lønn, bonus, pensjon og andre ytelser på til sammen 28,1 millioner kroner i fjor. Selskapet har ikke oppgitt hva den store bonusutbetalingen består av.

– Jeg har ingen kommentar til det, utover at det er i henhold til min avtale, er alt konsernsjefen ønsker å si om godtgjørelsene.

Til sammenligning hadde han i 2018 en lønn på 7,2 millioner kroner og en bonus på 2,6 millioner. De samlede godtgjørelsene var da på 10,7 millioner.

Alle rigger i drift

Lieungh har ledet det Helene Odfjell-eide riggselskapet godt de seneste årene. 

Resultatmessig ble 2019 det beste året siden oljenedturen startet i 2014. Selv om riggmarkedet fortsatt ikke er det beste, har selskapet de fleste av riggene sine i Norge, som er det markedet som har kommet sterkest tilbake.

Ved inngangen til 2020 hadde selskapet samtlige seks rigger i drift, i tillegg til lange kontrakter innen plattformboring og brønntjenester. Ifølge analytikere er selskapet samtidig blant de få som kan klare å overleve uten en omfattende finansiell restrukturering.

JOBBER I NORGE: «Deepsea Atlantic». Foto: EQUINOR

Også kursmessig klarte Odfjell Drilling seg brukbart i fjor, i motsetning til så å si samtlige andre riggaksjer. Odfjell Drilling-aksjen ble i hovedsak handlet til mellom 20 og 30 kroner på Oslo Børs i hele 2019.

Snudde til nedtur

I år har det imidlertid snudd, og aksjonærene har sett sine børsverdier forvitre.

Fra begynnelsen av mars og frem til nå har Odfjell Drilling falt mer enn 70 prosent. Fredag lå aksjen på rundt syv kroner.

Det henger delvis sammen med en dramatisk forverring i markedet for oljeservicetjenester som følge av coronakrisen og kollapsen i oljemarkedet.

Odfjell Drilling venter at dette generelt vil øke usikkerheten og gi seg utslag i svakere etterspørsel og rater. Utnyttelsen på den globale riggflåten ventes å forbli på lave nivåer, særlig i dypvannsområder og i roligere farvann.

– Foreløpig har ikke dette hatt effekt på oss. Vi har hatt noen permitteringer som følge av at Brage-plattformen er stengt ned, men ikke noe utover det, sier Lieungh.

– Jeg venter at aktiviteten faller når landene stenger ned. Det er utfordrende med logistikk av personell og varer.

Venter høy utnyttelse

For egne rigger venter imidlertid selskapet fortsatt høy utnyttelse. 

Med unntak av «Deepsea Bergen», har samtlige rigger kontrakt ut 2020. Inklusive opsjoner har samtlige arbeid til midten av 2022.

– Er du bekymret for at kundene vil terminere kontrakter?

– Vi er ikke helt uten bekymringer for at det kan bli en dyp og alvorlig krise, men vi har god kontraktsdekning og gode klausuler i kontraktene, sier Lieungh.

– Vi er godt dekket med kontrakter i rigg, og vi er godt dekket innen plattformboring. Vi har ingen korte kontrakter, og de er knyttet opp mot produksjonsboring, og ikke leteboring. Det er sjelden man stenger ned produksjon.

Hvis krisen varer i mange måneder tror han effektene blir større, men Lieungh venter at situasjonen vil stabilisere seg.

– Vi tror imidlertid at oljeprisen holder seg lav en godt stund.

odfjell drilling
rigg
Lønn
simen lieungh