Røde tall for Akastor

AKASTOR-SJEF: Karl Erik Kjelstad. Foto: Iván Kverme
Oljeservice

Akastor løftet i første kvartal inntektene med 33 prosent til 1,4 milliarder kroner. EBITDA endte på 137 millioner kroner, opp fra 92 millioner kroner.

Netto rentebærende gjeld var på 1,4 milliarder kroner, en økning på 697 millioner kroner. Ifølge meldingen ble dette hovedsaklig drevet av økt arbeidskapital i MHWirth, samt ikke-kontante valutaeffekter på 331 millioner kroner på gjeld i utenlandsk valuta.

Bidraget fra finansielle investeringer var negativt med 254 millioner kroner i kvartalet. Awilco Drilling og Odfjell Drilling bidro negativt med henholdsvis 32 og 51 millioner kroner. 

En nedskrivning av NES Global Talent på 104 millioner kroner ble bokført i kvartalet, mens DOF Deepwater bidro negativt med 71 millioner kroner.

Nøkkelfokus

– Selv om vi generelt er fornøyde med resultatene for første kvartal for våre industrielle beholdninger, er nøkkelfokus for Akastor nå den nåværende markedsuroen og hvordan vi best sikrer våre porteføljeselskaper og investeringer fremover, sier Akastor-sjef Karl Erik Kjelstad i en kommentar.

Han trekker frem at coronapandemien og markedsuroen vil påvirke 2020-resultatene til alle Akastors porteføljeselskaper, men påpeker at det er for tidlig å gi noen presise estimater.

– Alle porteføljeselskapene har gjennomført kostnadskutt som faste og midlertidige permitteringer, samt har forberedt planer for forskjellige fremtidsscenarier og forsøker kontinuerlig å justere drift og aktivitetsnivå i takt med markedsutviklingen, sier Kjelstad.

Akastor

(Mill. kr)1. kv./201. kv./19
Driftsinntekter1.4241.070
Driftsresultat7131
Resultat før skatt-32268
Resultat etter skatt-40762

Akastor

  • Investeringsselskap innen oljeservice med hovedkontor på Lysaker. 
  • Konsernsjef er Karl Erik Kjelstad. 
  • Ble etablert i 2014 etter utskillelse fra Aker Solutions, og største aksjonær er Aker Kværner Holding.

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

akastor
Nyheter
Oljeservice
Børs