Tror på positivt 2020-resultat tross corona

Akastor venter lavere aktivitet som følge av lav oljepris og pandemi-effekter. Resultatene ventes likevel å bli positive i år.

MERKER CORONAEN: Akastor-sjef Karl Erik Kjelstad venter at aktiviteten blir påvirket av covid-19 og lav oljepris. Foto: Iván Kverme
Oljeservice

– Til tross for usikre utsikter som følge av covid-19 og lavere oljepris, venter vi positive resultater i 2020, men med en lavere «run rate» de neste tre kvartalene, sier Akastor-sjef Karl Erik Kjelstad.

Tirsdag presenterte han Aker-selskapets resultater for første kvartal, og de viste at det hadde inntekter på 1,4 milliarder kroner – en økning på 33 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) ble på 137 millioner – også dét en betydelig oppgang fra i fjor.

Resultatene før og etter skatt var derimot knallrøde, etter negative finansposter på nærmere 400 millioner kroner. 

Akastor tapte blant annet på sine investeringer i Awilco Drilling og Odfjell Drilling, i tillegg til at valutaendringer bidro negativt. Selskapet tok også en nedskrivning på over 100 millioner kroner i datterselskapet NES.

For tidlig å gi anslag på effektene

Kjelstad er fornøyd med driften i første kvartal, men venter samtidig at coronapandemien og den lave oljeprisen vil påvirke resultatene til alle Akastors porteføljeselskaper i 2020. Konsernsjefen mener det er for tidlig å gi noen presise estimater.

– Alle porteføljeselskapene har gjennomført kostnadskutt, som faste og midlertidige permitteringer, i tillegg til at de har forberedt planer for forskjellige scenarier og forsøker kontinuerlig å justere drift og aktivitetsnivå i takt med markedsutviklingen, sier konsernsjefen.

Ser fortsatt børsnotering av MHWirth

Til tross for forverrede markedsutsikter, står intensjonen om å børsnotere datterselskapet MHWirth ved lag.

– De neste tre–fem årene skal vi bygge et sterkere og bredere selskap, med mål om en børsnotering, sier Kjelstad, som lanserte planene for første gang for over et år siden.

Selv om målet er at datterselskapet skal vokse både organisk og gjennom oppkjøp, sier konsernsjefen nå at det ikke er grunn til å vente at dette vil skje som kontantoppkjøp.

MHWirth, som blant annet lager borepakker til rigger, er Akastors viktigste porteføljeselskap med en årlig omsetning på over 4 milliarder kroner. Selskapets aktiviteter innen ikke-oljerelatert virksomhet er økende.

Alle AKOFS-skip på kontrakt

I datterselskapet AKOFS ligger Akastors tre offshoreskip.

Samtlige er på kontrakt, der Aker Seafarer  for tiden ligger på verft for utrustning til en femårig jobb for Equinor. Tirsdag opplyste Akastor-ledelsen at det er en viss risiko for at skipet kan bli forsinket fra verftet.

Skandi Santos har kontrakt med Petrobras til utgangen av november i år. 

Akastor 1. kvartal 2020

(Mill. kr)1.kv/201.kv/19
Driftsinntekter14241070
Driftsresultat7131
Resultat før skatt−32268
Resultat etter skatt−40762
akastor
karl erik kjelstad
kvartalsresultat
Nyheter
Oljeservice
Børs