Legger seismikkinnsamling på is i år

Allerede før halve året er gått har EMGS bestemt seg for å ikke hente inn mer ny seismikk i 2020.

MINDRE Å GJØRE: EMGS reduserer antallet skip selskapet leier inn. Foto: EMGS
Oljeservice

– Det er en alvorlig situasjon og utfordrende på mellomlang sikt, men vi tror vi kommer gjennom dette, sa EMGS-sjef Bjørn Petter Lindhom da han la frem seismikkselskapets kvartalstall torsdag.

I slutten av mars besluttet Electromagnetic Geoservices (EMGS) å legge om til «lavkostnadsdrift», og selskapet strupet virksomheten og sa opp 90 prosent av de ansatte.

Bakgrunnen var kansellerte og forsinkede prosjekter – blant annet som følge av coronaviruset og den lave oljeprisen. Selskapet hadde imidlertid begynt å sette i verk tiltak allerede før dette, som følge av at det ikke lå an til å få flere oppdrag fra en toårig avtale med Pemex i Mexicogulfen.

REDUSERER KOSTNADENE: Konsernsjef Bjørn Petter Lindhom i EMGS. Foto: EMGS

– Vi har innført et drastisk kostnadsreduksjonsprogram, sier Lindhom.

Ved utgangen av 2020 er målet å ha senket de kvartalsvise kostnadene til 4 millioner dollar. I første kvartal var kostnadsbasen tre ganger høyere.

Ikke noe nytt i år

EMGS, som har 127 ansatte globalt og hovedkontor i Trondheim, vil nå sitte igjen med en liten gruppe ansatte som samles i Oslo og som skal drive salg fra selskapets eksisterende seismikkbibliotek og med konsulenttjenester.

I tillegg innebærer kostnadskuttene at skipet «Petrel Explorer» blir tilbakelevert til eier når leieavtalen utløper, samtidig som «Atlantic Guardian» blir lagt i kaldt opplag så raskt som praktisk mulig.

Lindhom tror 2020 er kjørt med tanke på å hente inn ny seismikk.

– Vi planlegger ikke å hente inn ytterligere data i 2020, sier konsernsjefen.

Han tror dermed at seismikkmarkedet blir svakt en god stund.

– Vi ser ikke at markedet returnerer til normalt med det første. Dette vil vare inn i neste år og kanskje lenger, sier Lindhom.

Han tror likevel det kan snu i 2021 og gjør seg blant annet klar for en multiklientkampanje på norsk sokkel.

Økt underskudd

EMGS hadde inntekter på 11 millioner dollar i årets første kvartal, der flåteutnyttelsen var på bare 26 prosent. Det er omtrent det samme som i tilsvarende periode i fjor, men kraftig ned sammenlignet med fjerde kvartal.

EMGS fullførte blant annet en studie for Pemex i Mexico med «Atlantic Guardian». Skipet gikk deretter til Las Palmas for å forberede en ny studie, som i stedet ble terminert. Skipet «Petrel Explorer» startet ved utgangen av året en studie i Martin Linge-området.

Justert driftsresultat før nedskrivninger gikk fra minus 1,2 millioner til minus 0,8 millioner dollar i kvartalet. Driftsresultatet etter nedskrivninger falt likevel fra minus 4,4 til minus 8,5 millioner dollar, samtidig som kostnadsbasen økte marginalt. Dette reduserte fri likviditet med 3,7 millioner dollar til 16 millioner ved utgangen av kvartalet.

EMGS

(Mill. USD)1. kv./201. kv./19
Driftsinntekter11,310,8
Driftsresultat-8,5-4,4
Resultat før skatt-9,6-6,0
Resultat etter skatt-9,6-6,0

Electromagnetic Geoservices

  • Seismikkselskap grunnlagt i 2002 med hovedkontor i Trondheim.
  • Konsernsjef er Bjørn Petter Lindhom.
  • Bruker de elektromagnetiske teknologiene CSEM og MT for å lete etter hydrokarboner på havbunnen.
  • Største aksjonærer er Kristian Siems Siem Investments Inc. og Frederik Wilhelm Mohns Perestroika.
emgs
kvartalsresultat
seismikk
Nyheter
Oljeservice
Børs