Antall operative rigger fortsetter å falle

Baker Hughes riggtelling for Nord Amerika viser færre enheter i drift.

RIGGTELLING: Antall amerikanske rigger i drift har falt kraftig de siste månedene. Foto: Bloomberg
Oljeservice

Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viste 339 operative olje- og gassrigger i Nord Amerika per 22. mai, og har dermed falt tilbake med 23 rigger siden forrige telling.

I USA ligger antall aktive rigger nå på 318, ned 21 fra forrige ukes telling.

I Canada er antall aktive rigger på 21, ned to fra forrige uke.

Internasjonalt er det ifølge Baker Hughes 915 aktive olje- og gassrigger, ned 144 siden forrige ukes telling.

baker hughes
riggtelling