Rødt for Fredriksens superrigger

Og: West Bollsta-kontrakt er utsatt.

RØDE TALL: For John Fredriksen og hans riggselskaper Northern Drilling og Northern Ocean.  Foto: Iván Kverme
Oljeservice

Inntektene for Northern Drilling i første kvartal kommer fra borekontrakten West Mira var på før harsh environment-virksomheten ble spunnet av til Northern Ocean 26. februar.

West Mira hadde i denne perioden en utnyttelse på 91 prosent.

Driftskostnadene i kvartalet kom inn på 19,5 millioner dollar, hvorav kostnadene til riggdrift utgjorde 12,0 millioner dollar.

Rapporten her.

Northern Ocean

Inntektene for Northern Ocean i første kvartal kommer dermed fra borekontrakten West Mira var på etter at harsh environment-virksomheten ble spunnet av fra Northern Drilling.

West Mira hadde fra 26. februar og ut første kvartal en utnyttelse på 84 prosent.

Driftskostnadene i kvartalet kom inn på 29,1 millioner dollar, hvorav kostnadene til riggdrift utgjorde 18,4 millioner dollar.

Utsatt kontrakt

Selskapet legger ikke skjul på at coronapandemien har forårsaket plutselige fall i etterspørsel etter riggtjenester. 

Samtidig får oljeprisfallet oljeselskapene til å kutte/utsette investeringer, og i mai ba Lundin Northern Ocean om å utsette borekontrakten for West Bollsta til starten av fjerde kvartal 2020.

Rapporten her.

Northern Ocean

Mill. USD1. kv./204. kv./19
Driftsinntekter19,114,0
Driftsresultat(9,9)(5,6)
Resultat før skatt(16,3)(7,6)
Resultat etter skatt(15,2)(6,6)

Northern Drilling

(Mill. USD)1. kv./204. kv./19
Driftsinntekter13,513,3
Driftsresultat(6,0)(10,1)
Resultat før skatt(9,5)(12,1)
Resultat etter skatt(7,2)(8,7)

Northern Drilling 

  • Riggselskap med eierskap i to boreskip under bygging i Sør-Korea. 
  • Konsernsjef er Scott McReaken, som tiltrådte desember 2018. 
  • Største aksjonær er John Fredriksen.