Treg start på året for Fredriksen-rigger

John Fredriksen tjente ikke penger på de to riggene i Northern Ocean i første kvartal. Samtidig bekrefter selskapet utsatt borestart for én av dem.

IKKE FULL INNTJENING: John Fredriksen-selskapet Northern Ocean hadde nedetid på riggen som var i operasjon i første kvartal.  Foto: NTB CCANPIX
Oljeservice

Northern Oceans hadde én av to borerigger i operasjon i årets første kvartal, og det ga inntekter på 19 millioner dollar.

Riggen West Mira hadde en utnyttelse på 84 prosent, og nedetiden var knyttet til utfordrende vær i Nordsjøen i perioder. Driften var imidlertid negativ, og før skatt satt selskapet igjen med et tap på 16 millioner dollar. Deler av dette skyldes nedskrivninger på 7,7 millioner dollar, blant annet som følge av at West Mira mistet en livbåt.

MISTET LIVBÅT – TOK NEDSKRIVNING: West Mira. Foto: NORTHERN DRILLING

Northern Ocean

  • Riggselskap som ble skilt ut av Northern Drilling i 2019.
  • Eier de to halvt nedsenkbare boreriggene «West Mira» og «West Bollsta», som ble med fra utskillelsen fra Northern Drilling.
  • Ble notert på Oslo Børs i februar 2020. John Fredriksen eier rundt 40 prosent av selskapet.

Utsatt kontrakt

Den andre riggen, West Bollsta, ble i kvartalet klargjort for en kontrakt med Lundin som egentlig skulle starte i mai.

Tidligere denne måneden ga imidlertid Lundin beskjed om at boreoppstart ville bli utsatt til fjerde kvartal. Dette bekrefter nå selskapet.

«Som et resultat av den forespurte utsettelsen av oppstarten av West Bollsta, har selskapet gått inn i konstruktive diskusjoner med sine motparter og kreditorer for å komme frem til justerte vilkår som er tilpasset den nye oppstarten», skriver selskapets styre i kvartalsrapporten.

Utfordrende måneder

Covid-19-pandemien har fått stor effekt på olje- og oljeserviceindustrien, noe også Northern Ocean har merket.

«De seneste månedene har vært utfordrende, med en plutselig reduksjon i etterspørselen og en nedgang i den økonomiske aktiviteten», heter det i kvartalsrapporten.

Ifølge selskapet har oljeselskapene redusert investeringene med i gjennomsnitt 20–30 prosent i 2020 og vurderer å skyve eller utsette sine bore- og utbyggingsprogrammer.

Northern Ocean-styret tror fortsatt på dypvannsmarkedet på lang sikt og peker samtidig på at markedet for rigger som opererer i værharde områder fortsatt er bedre enn andre segmenter.

«Med et et fortsatt relativt begrenset tilbud av premium borerigger som kan bore i værharde områder, er selskapet godt posisjonert for å være konkurransedyktig og beskjeftiget gjennom denne perioden», heter det i kvartalsrapporten.

Northern Ocean hadde en ordrereserve på 327 millioner dollar ved utgangen av første kvartal, eksklusive opsjoner og bonuser.

Northern Ocean

(Mill. USD)1.kv/204.kv/19*
Driftsinntekter19,114,0
Driftsresultat−9,9−5,6
Resultat før skatt−16,3−7,6
Resultat etter skatt−15,2−6,6

* Foregående tremåneders periode.

Northern Drilling vil utsette levering

Northern Ocean ble skilt ut fra Northern Drilling og børsnotert som eget selskap tidligere i år. Mens førstnevnte fikk med seg de to ovennevnte boreriggene, sitter Northern Drilling igjen med to ultrdypvanns boreskip som ligger på Daewoo-verftet i Sør-Korea. Disse skal etter planen leveres i januar og mars 2021.

Som Finansavisen skrev i mars, har Northern Drilling erklært force majeure og krevd utsettelse på leveringen av boreskipene på grunn av covid-19-situasjonen.

I årsrapporten som selskapet la frem tidligere i år ble det opplyst at levering er ventet å finne sted i første halvdel av 2021, med forbehold om effektene av coronaviruset.

Northern Drilling

  • Riggselskap etablert av John Fredriksen i mars 2017.
  • Eier to boreskip som er under bygging og blir levert fra verftet i 2021. Boreskipene ble opprinnelig bestilt av Seadrill, som gikk fra kontraktene.
  • Ble notert på Oslo Axess i oktober 2017. John Fredriksen kontrollerer rundt 40 prosent av selskapet.

Til tross for at Northern Drillings boreskip foreløpig ikke er levert, hadde selskapet inntekter på 13,5 millioner dollar i første kvartal. I hovedsak kommer inntektene fra West Mira, som var i selskapets eie frem til riggen ble overlevert Northern Ocean 26. februar.

Northern Drilling

(Mill. USD)1.kv/204.kv/19*
Driftsinntekter13,513,3
Driftsresultat−6,0−10,1
Resultat før skatt−9,3−11,1
Resultat etter skatt−7,2−8,7

* Foregående tremåneders periode.