Nytt Boa-tap

Utsiktene for Boa Offshore er endret dramatisk på grunn av covid-19-pandemien, ifølge selskapet, som fortsatt taper penger.

FIKK NY JOBB: Konstruksjonsskipet «Boa Sub C». Foto: BOA OFFSHORE
Oljeservice

Ole T. Bjørneviks offshore serviceskipsrederi Boa Offshore i Trondheim er hardt rammet av corona-utbruddet og redusert oljeetterspørsel.

Det ene av selskapets to subseafartøyer, «Boa Sub C», har fått kansellert en ettårskontrakt offshore Vest-Afrika, men skal påbegynne en 150 dagers jobb i Nordsjøen i andre halvdel av juni. 

Den nye kontrakten kan forlenges i inntil 100 dager.

«Boa Deep C» er ledig i Nordsjøen etter å ha avsluttet et oppdrag i Asia i første kvartal. Selskapet ser muligheter for å få skaffet skipet beskjeftigelse, men fastslår at ratene er lave.

– Til tross for de svake markedsforholdene er det noen få kortsiktige kontrakter ute i markedet til lave dagrater, skriver rederiet.

Underskudd på 25,5 millioner

Taubåt- og lektervirksomheten Bjørnevik driver går bedre, men det var ikke nok til å sikre et overskudd i den første tremånedersperioden av året. 

Før skatt ble underskuddet 25,5 millioner kroner etter driftsinntekter på knappe 200 millioner kroner.

Den bokførte egenkapitalen var ved utgangen av mars negativ med 656 millioner kroner. Av kvartalsrapporten fremgår det imidlertid at skipsmegleranslag viser at den verdijusterte egenkapitalen i Boa Offshore-konsernet fortsatt er positiv.

BOA OFFSHORE

(Mill. kr)1.kv/201.kv/19
Driftsinntekter197,1396
Driftsresultat11,426,6
Resultat før skatt−25,5−32,9
Resultat−25,5−32,9