Har ikke løftet seg som ventet

Markedet for offshoreskip er svakt, og selv ikke det løftet mange ventet før sommeren har kommet.

UNDER 50 PROSENT UTNYTTELSE: Lavere riggaktivitet gjør at det er færre borerigger å flytte for ankerhåndteringsskipene i Nordsjøen, spesielt på britisk side.  Foto: SOLSTAD OFFSHORE
Oljeservice

– Etter at en del skip forsvant ut av spotmarkedet og inn på prosjektjobber i Nordsjøen, ventet vi noe mer trykk i spotmarkedet. Det har imidlertid latt vente på seg, sier befraktningssjef Wilhelm P.C. Blystad i Clarksons Platou Offshore.

Ankerhåndteringsmarkedet (AHTS-markedet) i Norge har ikke blitt slik en del kanskje hadde sett for seg på vårparten. Få, om noen, ventet bonanza, men det var håp om perioder med bedring.

Årsaken til at forventningene ikke har slått til, skyldes blant annet at skip på britisk side av Nordsjøen har søkt lykken på norsk side, hvor markedet har sett noe mer attraktivt ut, ifølge Blystad. Viking Supply Ships har sendt to AHTS-er over til Norge.

HADDE ØSNKET SEG MER AKTIVITET: Befraktningssjef og skipsmegler Wilhelm P.C. Blystad i Clarksons Platou Offshore. Foto: FOTO: CLARKSONS PLATOU

– To båter ekstra har mye å si i AHTS-markedet, og det har heller ikke kommet like mye aktivitet i som vi ventet, sier Blystad.

Ingen ratefest

Samtidig er skipene som har vært på prosjektjobber for Ocean Installer og Nordlaks snart ferdige med sine oppdrag og på vei til å returnere til spotmarkedet.

De seneste ukene er AHTS-ene sluttet til 200–300.000 kroner pr. dag på det høyeste, men nå ligger nivået mellom 100.000 og 200.000 kroner ut fra Norge. Det er omtrent som nivået på britisk side, hvor det onsdag ble sluttet fire skip ut fra Aberdeen til 15–20.000 pund pr. dag.

Kan få hopp

Det kan hjelpe på markedet at Solstad Offshore nå sender de to AHTS-ene Normand Prosper og Normand Drott til Sør-Afrika. Rederiet har også ytterligere ett skip som forsvinner ut av Nordsjøen.

I tillegg kommer det fortsatt noen kortere prosjektjobber, for eksempel for Teekay og Subsea 7.

– Dette gjør at vi kan få et hopp i ratene, noe som vi alltid har sett i juli, enten markedet har vært svakt eller ikke, sier befraktningssjefen i Clarksons Platou Offshore.

Overordnet er markedet fortsatt svakt

Selv om rederne kanskje får noen perioder med bedre rater, er det overordnede bildet likevel fortsatt at markedet for ankerhåndteringsskip er svakt.

– Aktiviteten er for lav og tilbudet for høyt. Vi trenger noen nye initiativ i Nordsjøen, men oljeselskapene er veldig forsiktige, sier Blystad.

Han har estimert den gjennomsnittlige raten hittil i år til 188.500 kroner pr. dag. Da er det ikke justert for utnyttelsen på skipene, som ligger på rundt 50 prosent, så inntjeningen på skipene er dermed kanskje bare det halve av hva raten er.

Etter at covid-19 slo til i midten av mars, har den gjennomsnittlige raten ligget på 155.000 kroner.

Skipsmegler Sølve Høyrem i Westshore Shipbrokers uttalte til Finansavisen for to uker siden at han fryktet at flere offshoreskip kunne bli lagt i opplag til høsten om man ikke får en generell aktivitetsøkning i markedet.

Enda stillere i PSV-markedet

I markedet for forsyningsskip (PSV) er det kanskje enda mer rolig enn i AHTS-markedet.

Det har konstant ligget 5–6 skip ledig på norsk side de seneste månedene, med rater på 50–60.000 kroner pr. dag. Det er godt under driftskostnaden på skipene.

– Det er sendt noen båter i opplag, men det er vanskelig å se hvem som skal bli den neste. Samtidig er det begrenset hvor lenge rederne kan trade med rater som ligger 15.000 kroner under driftskostnadene, sier Blystad.

Ikke i bedre retning

Det har det heller ikke vært mange oppdrag å finne i terminmarkedet for PSV-er, hvor oppdragene er av litt lengre varighet. 

Det ser ut til å kunne komme noen kontrakter i høst, men dette er jobber som har vært planlagt en stund og som derfor er ventet.

– Denne aktiviteten tilsier dessverre ikke at aktiviteten er stigende eller på vei i en bedre retning, sier Blystad.

offshore
supply
ahts
psv
clarksons platou offshore
wilhelm blystad
Nyheter
Oljeservice