DNB-trader tok halve emisjonen til Golden Energy Offshore Services

Rentetrader Olav Gunnes i DNB Markets har gjort stor suksess i aksjemarkedet. Etter en emisjon blir han trolig største eier i offshorerederiet Golden Energy Offshore Services.

PENGEBEHOV: Golden Energy Offshore Services gjorde en rettet emisjon for å få inn penger til nedbetaling av flerbruks PSV-en «Energy Duchess» (bildet) og søsterskipet «Energy Empress», som ble levert i fjor. Interessen for emisjonen var heller laber. Foto: Golden Energy Offshore Services
Oljeservice

Fredag utløp tegningsperioden for den rettede emisjonen til det Merkur Market-noterte offshore serviceskipsrederiet Golden Energy Offshore Services i Ålesund.

Målet var å hente mellom 10 og 35,4 millioner kroner. Fasiten viser at rederiet såvidt klarte å få inn minimumsbeløpet.

Det ble tegnet aksjer totalt for 10,26 millioner i emisjonen som ble gjort til kurs 1 krone. Tegningskursen tilsvarer en rabatt på 22 prosent fra siste omsetning 9. juni.

En som tegnet seg for en betydelig andel var rentetrader Olav Gunnes i DNB Markets, som selv før emisjonen var nest største eier i rederiet med 17,66 prosent av aksjene.

Gjennom sitt investeringsselskap Gemsco AS tegnet han seg for 5 millioner kroner, eller nær halve emisjonen. Dermed øker eierandelen hans til 24,60 prosent, noe som trolig gjør ham til rederiets største aksjonær.

Solide resultater

Gunnes har flere solide år i aksjemarkedet bak seg.

I perioden 2015 til 2018 hadde selskapet hans et samlet overskudd på 56,3 millioner kroner, mens fjoråret ga et overskudd på 18,5 millioner kroner.

Hittil i år har det imidlertid ikke gått like bra. Viruspandemien har rammet den olje- og shippingtunge porteføljen hardt.

Foruten investeringen i Golden Energy, var de største aksjepostene ved årsskiftet Wilh. Wilhelmsen Holding, DNO, og Treasure. Til tross for opptur den seneste måneden er de tre sistnevnte fortsatt ned mellom 14 og 47 prosent siden nyttår.

Når det gjelder den generelle børsutviklingen videre er ikke Gunnes spesielt optimistisk.

– Jeg synes oppgangen har kommet vel raskt. I beste fall tror jeg markedet vil være flatt ut året, skriver han i en SMS.

Ved utgangen av 2019 var aksjeporteføljen i Gemsco verdt vel 79 millioner kroner.

Sjefen øker

Adm. direktør Per Ivar Fagervoll fikk også økt eierandelen sin i Golden Energy Offshore Services gjennom emisjonen etter å ha tegnet seg for 1,24 millioner kroner.

Hans direkte eierandel øker fra 1,52 til 3,88 prosent. I tillegg eier rederisjefen 1,13 prosent indirekte gjennom sitt eierskap i Golden Energy Offshore Management.

Andre fremtredende aksjonærer er parkeringsgründer Snorre Bentsen, investor Knut Roald og Nordlaks-gründer Inge Harald Berg. I tillegg er enkelte større aksjonærer gjemt bak klientkonti.

Hvor vidt noen av disse har tegnet seg for aksjer er foreløpig uvisst.

Offshorerederiet ble overtatt av obligasjonseierne vinteren 2018 gjennom en refinansiering, der et obligasjonslån på 220 millioner kroner ble konvertert til egenkapital.

Basert på emisjonskursen vil rederiets børsverdi være beskjedne 45,7 millioner kroner.

MER ENN DOBLER: Adm. direktør Per Ivar Fagervoll øker eierandelen sin i Golden Energy Offshore Services gjennom emisjonen. Foto: Golden Energy Offshore

Penger til nybygg

Nettoprovenyet fra emisjonen skal benyttes til å betale ned på de to nye flerbruks plattformforsyningsskipene (PSV) «Energy Duchess» og «Energy Empress», som ble levert fra Nantong Rainbow Offshore & Engineering Equipment i fjor. Samlet kjøpspris var 37 millioner dollar.

Tidligere i juni ble det inngått en avtale med verftet om å utsette deler av nedbetalingen.

Totalt 1,2 millioner dollar – 11,6 millioner kroner – skal betales 11. juli, mens restbeløpet på 2,13 millioner dollar forfaller senest et år senere.

Da covid-19-pandemien og oljepriskollapsen traff oljenæringen med et smell i mars forsvant alt håp om en snarlig opptur i offshoremarkedet som dugg for solen. I stedet ble det bekmørkt.

På grunn av den dramatiske markedsutviklingen la Golden Energy tre av sine fire plattformforsyningsskip (PSV) i midlertidig opplag i april.

Det lyktes ikke Finansavisen å få en kommentar fra rederisjef Fagervoll mandag ettermiddag.

golden energy offshore
offshorerederi
emisjon
psv
Nyheter
Oljeservice
Børs