DOF-kreditorene går med på«standstill»-avtale

FÅR PUSTE: Adm. direktør Mons Aase i DOF.  Foto: Eivind Yggeseth
Oljeservice

Sent tirsdag kveld skriver Austevoll-rederiet DOF i en børsmelding at flertallet av de sikrede lånegiverne til selskapene DOF ASA og DOF Subsea har gått med på en såkalt standstill»-avtale. 

Avtalen går ut på at selskapet ikke betaler renter og avdrag til sikrede lånegivere frem til 30. september, og er et ledd i en prosess for å sikre en langsiktig restrukturering av selskapet.

Som følge av avtalen vil DOF heller ikke betale renter og avdrag til lånegiverne som ikke har gått med på standstill-avtalen, så lenge den er gyldig. Det gjelder blant annet en sikret lånegiver som har krevet 47 millioner dollar tilbakebetalt av et av datterselskapene, DOF Subsea Rederi. Her fortsetter forhandlingene for å finne frem til en løsning. 

Avtalen gjelder ikke en kredittfasilitet på 100 millioner kroner som selskapet fikk innvilget for å sikre likviditeten så sent som i mars. På dette lånet skal selskapet fremdeles betale 15 millioner kroner ved hvert månedsskiftet fra og med tirsdag. 

Nyheter
Oljeservice
Børs